Pomoc klęskowa dla rolników 2022 - ruszyły wypłaty dofinansowania! Wyliczono nowe stawki. Sprawdź ile dostaniesz?

2022-12-15 9:30
Pomoc klęskowa 2022
Autor: Getty Images Pomoc klęskowa 2022 to rządowa pomoc dla rolników. Jest przyznawana rolnikom, którzy ponieśli straty m.in. z powodu suszy, powodzi, gradu, itp.

Pomoc klęskowa 2022 przeznaczona jest dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej zakończył się 30 listopada 2022. Trwają wypłaty. Ile wynosi dofinansowanie dla rolników po ustaleniu współczynnika korygującego? Będziecie zawiedzeni.

Spis treści

 1. Jakie są stawki dofinansowania po zastosowaniu współczynnika korygującego?
 2. Kiedy ruszyły wypłaty wsparcia dla rodzin rolniczych?
 3. Jak wypłacane są pieniądze w ramach pomocy klęskowej?
 4. Gdzie składać wnioski o pomoc klęskową dla rolników 2022?
 5. Jak składać wniosek o wsparcie klęskowe?
 6. Komu przysługuje pomoc klęskowa w 2022 roku?
 7. Instrukcja wypełnienia wniosku o pomoc klęskową dla rolników 2022
 8. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc klęskową?

Jakie są stawki dofinansowania po zastosowaniu współczynnika korygującego?

Budżet przeznaczony na pomoc klęskową dla rolników wynosi 600 mln zł. Tymczasem do placówek ARiMR wpłynęło tyle wniosków, że kwota pomocy wynosi 1 149 450 000 zł. W związku z tym konieczne było ustalenie współczynnika korygującego, który wyniósł 0,52. 

Po zastosowaniu współczynnika korygującego stawki dofinansowania wynoszą:

 • 2 600 zł – w przypadku gdy zgodnie ze złożonym wnioskiem szkody w gospodarstwie rolnym wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.
 • 5 200 zł – w przypadku gdy zgodnie ze złożonym wnioskiem szkody w gospodarstwie rolnym wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Nowe stawki są o prawie połowę niższe od tych, które były obiecane pierwotnie, czyli:

 • 10 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.
 • 5 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

Kiedy ruszyły wypłaty wsparcia dla rodzin rolniczych?

Wypłaty przyznanych środków rozpoczęły się 13 grudnia 2022 roku i będą realizowane na bieżąco, zaraz po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy.

Jak wypłacane są pieniądze w ramach pomocy klęskowej?

Pomoc, jest wypłacana na rachunek członka gospodarstwa domowego, który złożył wniosek.

Gdzie składać wnioski o pomoc klęskową dla rolników 2022?

Wnioski o pomoc finansową w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, należy składać do Biur Powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej agencji. Należy go kierować do kierownika biura powiatowego Agencji.

Jak składać wniosek o wsparcie klęskowe?

Wnioski mogą być składane:

 • w kancelarii biura powiatowego ARiMR,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Jak założyć profil zaufany krok po kroku?

Komu przysługuje pomoc klęskowa w 2022 roku?

Pomoc klęskowa przysługuje rodzinie:

 • w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
 • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wniosek mogą złożyć gospodarstwa rolne, w których w 2022 roku wystąpiły klęski spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi m.in. opadami gradu, deszczu nawalnego, działania ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, suszy.

Instrukcja wypełnienia wniosku o pomoc klęskową dla rolników 2022

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc klęskową?

Do wniosku o pomoc klęskową należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny lub (protokół należy pobrać z aplikacji https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign, jeżeli został złożony wniosek do 31 października).

Aplikacja suszowa 2022 - gdzie znaleźć protokół szacowania szkód rolniczych? Co zrobić jeśli aplikacja nie działa?

 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy lub
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2022 roku.

Jak złożyć wniosek o oszacowanie strat, aby uzyskać protokół

 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej