Polska w NEA: Uchwała Rady Ministrów w sprawie członkostwa

2010-08-24 12:31

24 sierpnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt uchwały w sprawie przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Agencji Energii Jądrowej (Nuclear Energy Agency - NEA) przy OECD. Członkostwo w organizacji umożliwi nam korzystanie z ponad 50-letnich doświadczeń Agencji w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej.

Członkostwo w NEA umożliwi Polsce udział w pracach grup roboczych Agencji, a przez to wpływanie na kształt realizowanej przez nią polityki. Zyskamy możliwość kształtowania nowoczesnych rozwiązań z sektora energetyki jądrowej, gospodarki odpadami promieniotwórczymi, likwidacji obiektów jądrowych oraz funkcjonowania infrastruktury techniczno-badawczej. Projekt uchwały przewiduje, iż Polskę w organach i działalności NEA będzie reprezentować Minister Gospodarki we współpracy z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.

Polskie starania o przystąpienie do Agencji poparły jednomyślnie wszystkie państwa członkowskie na posiedzeniu Komitetu Sterującego NEA 21 kwietnia 2010 r., w tym także główne kraje blokujące wcześniej naszą akcesję, tj. USA i Japonia. Swojego poparcia dla naszych starań udzielił także dyrektor generalny NEA, Louis Echávarri.

Nuclear Energy Agency została utworzona 20 grudnia 1957 r. Obecnie należy do niej 28 państw, z czego 17 posiada dobrze rozwiniętą i funkcjonującą energetykę jądrową. NEA promuje współpracę państw członkowskich w zakresie naukowych i technicznych aspektów wykorzystania energii jądrowej. Polska od 2007 r. jest reprezentowana w pracach komitetów i grup roboczych NEA, jako uczestnik ad hoc.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej