Po powodzi: Zgłoszenie zamiast wniosku o pozwolenie na budowę

2010-10-01 16:42

Kolejni powodzianie z 55 gmin z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, podlaskiego i małopolskiego będą mogli skorzystać z uproszczonych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi. Zamiast wniosku o pozwolenie na budowę wystarczy zgłoszenie do urzędu gminy.

W tym roku mieszkańcy już ponad 800 gmin mogą skorzystać z uproszczonych zasad przy odbudowie domów zniszczonych przez powodzie, jakie miały miejsce w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2010 r.

Mieszkańcy kolejnych 55 gmin poszkodowanych przez powodzie w lipcu i sierpniu tego roku nie muszą składać wniosku o pozwolenie na odbudowę zniszczonych przez żywioł domów. Zamiast składać wniosek o pozwolenie na odbudowę domu, wystarczy zgłoszenie we właściwym starostwie powiatowym. Dotyczy to obiektów budowlanych o całkowitej powierzchni mniejszej niż 1 tys. m3 i nie wyższych niż 12 metrów nad poziomem terenu. W zgłoszeniu należy podać zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

W szczególnych sytuacjach, urząd może nałożyć m.in. obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę określonego obiektu budowlanego lub wykonanie określonych robót budowlanych jeżeli budowa narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z uproszczonych procedur skorzystają m.in. osoby prywatne, instytucje publiczne, i przedsiębiorcy - z kolejnych gmin dotkniętych przez powódź w sierpniu i lipcu br. Są to poszkodowani z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego i podlaskiego oraz powodzianie z Dolnego Śląska, poszkodowani w lipcu br. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu 29 września br. do tej listy dołączyła także, na wniosek wojewody małopolskiego, gminę Laskowa (województwo małopolskie), w której będą stosowane uproszczone procedury budowlane.

Lista gmin została ujęta w zmienionym załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia. 29 września br. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt kolejnej nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczący m.in. ułatwień w postępowaniu administracyjnym dla właścicieli i zarządców budynków, zniszczonych m.in. przez powódź. Projekt został opracowany w MSWiA.

Tekst projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

16 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, która daje dodatkowe uprawnienia jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki nieruchomościami dotkniętymi lub zagrożonymi osuwiskami ziemi. Nowelizacja została opublikowana w Dz. U. z 2010 r. nr 149, poz. 996. Nowelizację ustawy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury.

Pełna lista wszystkich gmin poszkodowanych przez powodzie, objętych w tym roku, ułatwieniami administracyjnymi w odbudowie domów na stronie MSWiA.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej