Palenie śmieci czy zaśmiecanie środowiska surowo karane. Wyższe mandaty od września 2022

2022-10-06 13:09

Palenie śmieci w piecu, na działce, zaśmiecanie lasu, wypalanie traw czy inne przestępstwa przeciwko środowisku są surowiej karane od września 2022. Wyższe kary, mandaty, a w niektórych przypadkach nawet więzienie grozi tym, którzy nie szanują przyrody. Jakie kary grożą za palenie śmieci czy inne przestępstwa przeciwko środowisku?

Spis treści

 1. Jakie kary za palenie śmieci w piecu i na działce ?
 2. Jaka kara za wypalanie traw?
 3. Jaka kara za palenie liści?
 4. Jakie inne kary za śmiecenie i szkodzenie środowisku?

1 września 2022 weszły w życie nowe, ostrzejsze przepisy zwalczające przestępczość środowiskową. Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej to największa od lat 90. nowelizacja kodeksu karnego oraz wykroczeń z zakresu przestępstw środowiskowych.

Zaostrzenie kar ma zmniejszyć skalę zaśmiecania i niszczenia przyrody. Do tej pory dość niskie kary nie przemawiały do tych, którzy dewastują środowisko. Palenie śmieci w piecach, na posesjach, wypalanie traw, wywożenie śmieci do lasów to norma. Nowe przepisy podniosły zarówno dolną, jak i górną granicę odpowiedzialności karnej.

Jakie kary za palenie śmieci w piecu i na działce ?

Palenie śmieci, zarówno w piecu, jak i na zewnątrz jest wykroczeniem i można za nie dostać karę aresztu do 30 dni lub grzywny w wysokości do 5000 zł. Tak wysoką karę płaci się jednak, jeśli sprawa trafi do sądu.

W praktyce większość takich spraw kończy się wystawieniem mandatu do 500 zł. Nakłada go straż miejska.

Pamiętajmy, że jeśli z komina sąsiada wydobywa się czarny, śmierdzący dym możemy, a nawet powinniśmy powinniśmy straż miejską lub policję, która to skontroluje. Art. 379 Ustawy – Prawo ochrony środowiska daje też uprawnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska starostom, wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast.

Jaka kara za wypalanie traw?

Maksymalna stawka grzywny za usuwanie roślinności przez wypalanie gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów wynosi 30 tys. zł. W razie ukarania za wykroczenie można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego

Zakaz wypalania traw określony został w także Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł.

Trzeba dodać, że jeśli w wyniku podpalenia traw dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia albo zniszczenia mienia, wtedy sprawca - zgodnie z zapisami Kodeksu karnego - podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Jaka kara za palenie liści?

Za palenie liści na posesji można dostać naganę lub mandat w wysokości 500 zł.

Jakie inne kary za śmiecenie i szkodzenie środowisku?

 • Od 10 000 do nawet 10 000 000 nawiązki (na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku.
 • Co najmniej 500 zł grzywny za zaśmiecanie miejsca publicznego, w tym drogi, trawnika, ogrodu, zieleńca itp.
 • Kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości co najmniej 1000 zł (zamiast aresztu albo grzywny bez limitu) za składowanie odpadów w lesie.
 • Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (zamiast do lat 2) za niszczenie roślin, zwierząt, grzybów lub ich siedlisk na terenach objętych ochroną.
 • Za skażenie wody, powietrza, powierzchni ziemi, zwierząt lub roślin kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności (wcześniej do 5 lat).
 • Nawet do 10 lat pozbawienia wolności (wcześniej do 5 lat) za niezgodne z prawem składowanie, usuwanie, zbieranie, przetwarzanie albo transport odpadów lub substancji zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka i środowiska.
 • Kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (zamiast od 6 miesięcy do lat 8) za przestępstwa przeciw środowisku powodujące zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi. Nowy przepis - kara pieniężna od 10 000 do 5 000 000 zł dla podmiotu zbiorowego za przestępstwo przeciwko środowisku.

Nieprawidłowości w środowisku można zgłosić anonimowo m.in. przez stronę głównego inspektora ochrony środowiska.

MaB, Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej