Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu 2023 - do kiedy trzeba złożyć? Jak wypełnić oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych?

2023-02-05 17:53
Oświadczenie odbiorcy uprawnionego 2023
Autor: Getty Images Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu, czyli oświadczenie odbiorcy uprawnionego o zamrożenie cen prądu 2023 - wzór do pobrania

Oświadczenie o zamrożeniu cen energii elektrycznej w 2023 roku, a dokładniej oświadczenie odbiorcy uprawnionego, muszą złożyć mali i średni przedsiębiorcy oraz m.in. szkoły, szpitale, spółki komunalne i gminy oraz gospodarstwa domowe. To konieczne, aby korzystać z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh oraz wyższych limitów energii w 2023 roku. Jakie oświadczenie muszą złożyć gospodarstwa domowe, a jakie firmy? Gdzie znaleźć oświadczenie i jak je wypełnić?

Spis treści

 1. Do kiedy złożyć oświadczenie o zamrożenie cen energii elektrycznej?
 2. Oświadczenie odbiorcy uprawnionego - gdzie znaleźć?
 3. Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego
 4. Jak można złożyć oświadczenie?
 5. Jak wypełnić oświadczenie o zamrożenie cen prądu?
 6. Czy gospodarstwa domowe również muszą złożyć oświadczenie?

Do kiedy złożyć oświadczenie o zamrożenie cen energii elektrycznej?

Mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz szkoły, szpitale, spółki komunalne oraz gminy powinni złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh.

Jeżeli oświadczenie zostało złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia 2022. Oświadczenie złożone po 30 listopada skutkuje tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Czytaj więcej:

Oświadczenie muszą złożyć

Oświadczenie muszą złożyć podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności, tj.: szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, itp.

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego - gdzie znaleźć?

Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy znajdą u swoich sprzedawców energii.

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Wzór oświadczenia można pobrać również poniżej:

Jak można złożyć oświadczenie?

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Jak wypełnić oświadczenie o zamrożenie cen prądu?

Aby wypełnić oświadczenie potrzebujemy:

 • nazwę, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon lub e-mail,
 • dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o.o., itp.),
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
 • kategorię odbiorcy uprawnionego,
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
 • wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy); w kolumnie 4 trzeba podać zużycie prądu np. z 2022 roku; będzie to prognoza dla okresu od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023; jeśli jednak przedsiębiorca planuje zakup nowych urządzeń lub zwiększenie produkcji, jedynie bazując na historycznych danych, podaje szacowane zużycie prądu od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023.
 • dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną. W ostatnich dwóch kolumnach tabeli (5 i 6) należy rozbić wartość podaną w kolumnie 4, wpisując dane procentowe, jakie przedsiębiorca zamierza zużyć w ramach ceny maksymalnej oraz ponad limit; suma tych danych musi wynieść 100%.

Czy gospodarstwa domowe również muszą złożyć oświadczenie?

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z maksymalnej ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenie do 30 czerwca 2023. Wzór oświadczenia oraz więcej informacji w artykule - Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby płacić mniej za prąd w 2023?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej