Oświadczenie o tanim prądzie dla firm i gospodarstw domowych - gdzie złożyć? Kto i do kiedy musi je złożyć? Jak złożyć oświadczenie online?

2022-12-03 14:09
Oświadczenie o tanim prądzie dla firm
Autor: Getty Images Oświadczenie o tanim prądzie dla firm i gospodarstw domowych - kto i do kiedy musi złożyć? Gdzie składać ośwaidczenie o tani prąd?

Oświadczenie o tanim prądzie muszą złożyć firmy, podmioty wrażliwe i niektóre gospodarstwa domowe! Bez oświadczenia nie dostaną taniej energii w 2023 roku. W artykule wyjaśniamy kto, do kiedy i gdzie musi złożyć oświadczenie o tanim prądzie oraz jakie oświadczenie muszą złożyć firmy, a jakie gospodarstwa domowe. W artykule wzory oświadczeń. Informujemy też, jak złożyć oświadczenie przez internet korzystając z Profilu zaufanego?

Spis treści

 1. Jakie oświadczenie muszą złożyć firmy, gminy i podmioty wrażliwe?
 2. Wzór oświadczenia o tanim prądzie
 3. Do kiedy firmy, gminy i podmioty wrażliwe muszą złożyć oświadczenie o tanim prądzie?
 4. Jakie oświadczenie muszą złożyć gospodarstwa domowe?
 5. Do kiedy gospodarstwa domowe muszą złożyć oświadczenie?
 6. Gdzie składać oświadczenia o tanim prądzie?
 7. Jak złożyć oświadczenie o tanim prądzie?
 8. Jak złożyć oświadczenie o tanim prądzie online?

Przypomnijmy, że maksymalne ceny za energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii od 1 grudnia 2022 mają wynieść:

 • dla małych i średnich firm oraz podmiotów użyteczności publicznej i gmin - maks. 785 zł za MWh.
 • dla gospodarstw domowych nie więcej niż 693 zł za MWh.

Ponadto ustalono limity zużycia energii dla gospodarstw domowych, w ramach których obowiązywać będą ceny energii z 2022 roku. Po ich przekroczeniu obowiązywać będzie maksymalna cena za energię elektryczną (693 zł za MWh).

 • 2000 kWh, dla gospodarstw domowych,
 • 2600 kWh, jeśli jednym z domowników jest osoba niepełnosprawna,
 • 3000 kWh, jeśli jest się rolnikiem lub posiada Kartę Dużej Rodziny.

Czy wszyscy muszą złożyć oświadczenie, aby mieć tańszy prąd w 2023 roku? Wyjaśniamy jakie oświadczenie składają firmy, a jakie gospodarstwa domowe oraz do kiedy i gdzie należy złożyć dokumenty.

Jakie oświadczenie muszą złożyć firmy, gminy i podmioty wrażliwe?

Aby w 2023 roku korzystać z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh, mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz podmioty wrażliwe i gminy muszą złożyć odpowiednie oświadczenie.

Podmioty użyteczności publicznej, które powinny złożyć oświadczenie to: szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, itp.

Wzór oświadczenia o tanim prądzie

Wzór oświadczenia o tanim prądzie do pobrania dla firm, gmin i podmiotów wrażliwych

Do kiedy firmy, gminy i podmioty wrażliwe muszą złożyć oświadczenie o tanim prądzie?

Komu udało się złożyć oświadczenie do 30 listopada 2022, ten będzie miał maksymalne ceny stosowane od 1 grudnia. Oświadczenie złożone po 30 listopada oznacza, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Czyli jeżeli złożymy oświadczenie do końca grudnia, maksymalne ceny zaczną obowiązywać od stycznia 2023.

Jakie oświadczenie muszą złożyć gospodarstwa domowe?

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z maksymalnej ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Muszą natomiast złożyć oświadczenie, wraz z odpowiednimi załącznikami w przypadku, gdy chcą korzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh.

Przykładowy wzór oświadczenia

Do kiedy gospodarstwa domowe muszą złożyć oświadczenie?

Oświadczenie o podwyższony limit wraz z załącznikami należy złożyć jak najszybciej, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023.

Gdzie składać oświadczenia o tanim prądzie?

Wszystkie powyższe oświadczenia muszą zostać złożone do sprzedawcy energii elektrycznej, z którym mamy podpisaną umowę. Wnioski dostępne są u dostawców energii elektrycznej, w tym również na ich stronach internetowych.

Jak złożyć oświadczenie o tanim prądzie?

Oświadczenia można składać:

 • w formie papierowej,
 • w formie elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Jak złożyć oświadczenie o tanim prądzie online?

Jeśli masz Profil zaufany, możesz go wykorzystać do podpisania oświadczenia podpisem zaufanym i wysłać dokument online. Aby to zrobić należy:

 • Wejść na stronę - moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
 • Przygotować dokument do podpisania tj. plik zapisany na dysku lokalnym np. komputera, telefonu.
 • Kliknąć przycisk Podpisz.
 • Dodać z dysku lokalnego dokument (plik).
 • Następnie kliknąć przycisk Podpisz.
 • Zalogować się na swoje konto, gdy otworzy się strona profilu zaufanego.
 • Kliknąć przycisk Podpisz podpisem zaufanym i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
 • System wygeneruje plik xml, w którym zawarty będzie podpis.
 • Kliknąć przycisk Pobierz, aby zapisać podpisany dokument w formacie .xml na dysku lokalnym.
 • Podpisany i pobrany dokument .xml można wysłać: e-mailem do wybranego sprzedawcy energii.

Jeśli nie masz Profilu zaufanego, załóż go korzystając z naszej instrukcji krok po kroku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej