Odśnieżanie chodnika - przepisy 2023. Do kogo należy chodnik przed posesją? Kiedy nie trzeba odśnieżać chodnika przy posesji?

2023-12-04 7:14
odśnieżanie chodników
Autor: gettyimages Zgodnie z Prawem budowlanym za bezpieczny dla użytkowników stan chodników odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości

Za odśnieżanie chodników odpowiada najczęściej właściciel lub zarządca nieruchomości. Dotyczy to odśnieżania chodników przed wszystkimi budynkami – bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Co dokładnie mówi prawo o obowiązku odśnieżania chodników przez właścicieli? Jakie mogą być konsekwencje zaniedbań?

Spis treści

  1. Odśnieżanie chodnika - przepisy
  2. Kiedy nie trzeba odśnieżać chodnika przy posesji?
  3. Kary za nieodśnieżanie chodników
Piękna zima w Warszawie. Spadło kilka centymetrów śniegu

Odśnieżanie chodnika - przepisy

Chodnik to wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, przylegająca bezpośrednio do granicy nieruchomości. Zgodnie z Prawem budowlanym za bezpieczny dla użytkowników stan chodników odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Trzeba o tym pamiętać szczególnie zimą, gdy nie tylko stan techniczny chodników ma znaczenie, ale również ich zaśnieżenie i oblodzenie. Tak więc odśnieżanie i oblodzenie nawierzchni chodników jest również obowiązkiem zarządcy lub właściciela nieruchomości. Oblodzone chodniki powinno się posypać solą i piaskiem.

Droga przed posesją powinna być bezpieczna. Jeśli spadł śnieg, trzeba odśnieżyć chodnik, aby umożliwić ludziom bezpieczne przejście. Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika tak, aby nie przeszkadzał przechodniom. Nie wolno go natomiast zgarniać na jezdnięŚnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.

Ważne

Kiedy nie trzeba odśnieżać chodnika przy posesji?

Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, wówczas odśnieżanie należy do obowiązków gminy. Właściciel nieruchomości nie odpowiada też za nieodśnieżony chodnik, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów osobowych.

Kary za nieodśnieżanie chodników

Gdy osoba, która dozna uszczerbku na zdrowiu, na przykład, na oblodzonym i nieodśnieżonym chodniku, dojdzie do wniosku, że wypadek zdarzył się na skutek zaniedbań, może zażądać odszkodowania. Odszkodowanie może dotyczyć zwrotu kosztów leczenia urazu (to zazwyczaj efekt upadku), ale również późniejszą rehabilitację i zadośćuczynienie tak zwanej krzywdzie. Odszkodowanie może także dotyczyć zwrotu kosztów uszkodzonego samochodu, gdy wypadek miał miejsce na drodze (również na drodze prywatnej czy wewnętrznej).

W zależności od sposobu zarządzania nieruchomością, poszkodowany za wypadek na oblodzonej nawierzchni może żądać (powołując się no. na art. 415 kodeksu cywilnego) odszkodowania od właściciela nieruchomości, zarządcy lub firmy sprzątającej dany obiekt, z którą zarządca ma podpisaną umowę. Bo to oni są odpowiedzialni za właściwy stan techniczny swoich nieruchomości, co w okresie zimy oznacza także odśnieżanie dachów.

Jeśli właściciel nie wywiązuje się z obowiązku

Jeśli właściciel czy zarządca nieruchomości zaniedba obowiązek odśnieżania chodników, musi liczyć się z konsekwencjami. Jeśli mamy do czynienia z traktem pieszym, np. w centrum miasta, straż miejska interweniuje dość szybko i równie szybko na ogół dyscyplinuje zarządcę. Jeśli natomiast zaniedbania przeciągają się w czasie, mamy do czynienia z wykroczeniem. Interwencja może zakończyć się pouczeniem, nałożeniem mandatu w wysokości 500 zł lub wystąpieniem na drogę sądową. Na mocy art 117. kodeksu wykroczeń osobie niewywiązującej się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości grozi nagana lub grzywna w wysokości 1500 zł.

Oczywiście, zasadność roszczenia o odszkodowanie musi zostać udowodniona. Poszkodowany musi udokumentować swój uszczerbek na zdrowiu (lub mieniu), musi też być pewny, że do sytuacji niebezpiecznej (lód na chodniku) doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za utrzymanie nawierzchni w należytym stanie. Przypomnijmy, że za chodniki i drogi wewnętrzne odpowiadają właściciele i zarządcy nieruchomości.

Za wypadki, które zdarzyły się na chodnikach będących otoczeniem drogi publicznej, odpowiada zarządca drogi publicznej (generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad odpowiada za drogi krajowe, wojewoda za drogi wojewódzkiej, zarząd powiatu za drogi powiatowe, wójtowie – burmistrzowie – prezydenci miast za drogi gminne).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej