Obowiązkowe kontrole obiektów przed zimą. GUNB czuwa

2012-11-22 15:46
Śnieg na dachach zagrożeniem dla bezpieczeństwa budynków
Autor: CzeM

Co prawda nie ma jeszcze mrozów, nie pada też śnieg, ale GUNB przypomina, że do 30 listopada właściciele lub zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych muszą przeprowadzić obowiązkowe kontrole ich stanu technicznego.

Obowiązkowa kontrola dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów, których powierzchnia dachu ma powyżej 1000 m2.

Kontrolą trzeba objąć elementy budynku czy instalacji, które są narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników towarzyszących użytkowaniu obiektu. Trzeba także sprawdzić instalacje gazowe oraz przewody kominowe, dymowe, spalinowe i wentylacyjne. GUNB przypomina, że kontrole okresowe mogą wykonywać osoby z właściwymi uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności kwalifikacje. Kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) można powierzyć także osobom z tytułem mistrza kominiarskiego.

Po kontroli obiektu, osoba która wykonała przegląd jest zobowiązana bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru budowlanego. Jeżeli kontroler stwierdzi nieprawidłowości do zawiadomienia musi dołączyć kopię protokołu z kontroli. Z kolei właściciel lub zarządca obiektu, w którym stwierdzono nieprawidłowości powinien jak najszybciej usunąć stwierdzone usterki.

Obowiązki kontroli obiektów przez właścicieli i zarządców określa art. 63 Prawa budowlanego, natomiast kary wynikające z uchybień w tej materii określa art. 91 tejże ustawy. I tak za utrzymywanie obiektu w złym stanie, zagrażającym katastrofą lub zagrożeniem życia lub mienia ludzkiego grozi grzywa minimum 100 stawek dziennych (wysokość dziennej stawki ustala sąd po przeanalizowaniu dochodów sprawcy i jego sytuacji rodzinnej) lub rok pozbawienia wolności.

Po zimie obiekty wielkopowierzchniowe obiekty muszą zostac poddane kontroli w terminie do 31 maja.

Centrum magazynowo-serwisowe
Autor: brak danych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej