Nowelizacja zamówień publicznych: więcej możliwości wykluczenia wykonawcy

2011-04-29 15:19
Zamówienia publiczne
Autor: M.Maszner

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotycząca rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została 26 kwietnia opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zacznie obowiązywać po 14 dniach, czyli zacznie obowiązywać 11 maja 2011.  

Nowelizacja ma na celu umożliwić zamawiającym wykluczanie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5% wartości umowy.

Przeczytaj również: Zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jest niezgodne z konstytucją

Zdaniem Pracodawców RP wykluczanie przedsiębiorców z zamówień publicznych bez sądu jest nie do przyjęcia. A to właśnie zakłada, podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nowelizacja ustawy.
Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych pozwoli urzędnikom arbitralnie decydować o być albo nie być przedsiębiorców uczestniczących w zamówieniach publicznych. Nowe przepisy pozwalają zamawiającemu na wykluczenie wykonawcy, z którym dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od niej z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 procent wartości umowy.

Ustawę przeprowadzono przez kolejne czytania sejmowe w szybkim trybie, nie zważając na negatywne opinie organizacji pracodawców, w tym Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieją bowiem poważne wątpliwości, czy nowelizacja ustawy jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, który stanowi, że wykonawca może być wykluczony, jeżeli „jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zamawiające”. Z brzmienia dodanego przepisu nie wynika, jakoby udowodnienie winy było konieczne. Tymczasem zdaniem Pracodawców RP nie można mówić o udowodnieniu winy bez wyroku sądu.

Pracodawcy Rzeczypospolitej zwracają także uwagę, iż efektem przyjętej zmiany będzie zwiększenie cen ofert wykonawców, którzy będą w niej musieli uwzględnić grożące im ryzyko. W niektórych niszowych, wysokospecjalistycznych dziedzinach, gdzie zamówienia publiczne wykonuje niewielka grupa wykonawców, istnieje ryzyko wyeliminowania wszystkich wykonawców, co spowoduje zamykanie przetargów z powodu braku ofert.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej