Nowe warunki techniczne: wymagania dla wentylacji

2013-10-04 10:54
Wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna, wentylacja z odzyskiem ciepła, a może wentylacja hybrydowa... Jaki system wentylacji najlepiej sprawdzi się w budynku?
Autor: Andrzej Szandomirski Wentylacja hybrydowa. Kominy wentylacyjne z nasadami

Wentylacja należy do tych elementów budynku, który ma wpływ na jego energochłonność. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2014, wprowadzają nowe wymagania wobec wentylacji.  

Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa.
W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej powinna mieć wentylatory o regulowanej wydajności.
W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3/h i więcej, należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji, strumień powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy niż wynika to z wymagań higienicznych. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego.

Nowe warunki techniczne określają moc właściwą dla wentylatorów, które będą stosowane w instalacjach wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych i nie powinny one przekraczać wartości określonych podanych w tabeli poniżej.

Nowe warunki techniczne, zmiany w odniesieniu do wentylacji
Autor: Rządowe Centrum Legislacji

W odniesieniu do wentylacji, nowe warunki techniczne nakazują, by temperatura zasilania i powrotu czynnika chłodzącego belek chłodzących i elementów chłodzących płaszczyznowych mają być tak dobrane, aby nie występowała kondensacja pary wodnej na powierzchniach tych urządzeń. Zaś pompy obiegowe w obiegach chłodzących i ogrzewczych instalacji klimatyzacji powinny być regulowane według obciążenia cieplnego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej