Nowe odległości farm wiatrowych od domów - ustawa wiatrakowa obowiązuje

2023-04-26 16:59
farma wiatrowa
Autor: gettyimages Ustawa wiatrakowa i nowe zasady budowy turbin wiatrowych, obowiązują od 23 kwietnia 2023

Nowelizacja ustawy wiatrakowej weszła w życie 23 kwietnia 2023. Nowela przewiduje, że minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań ma wynosić 700 m. Co jeszcze zmienia ustawa wiatrakowa?

Spis treści

  1. Wiatraki w odległości 700 m
  2. Budowa wiatraków tylko na podstawie MPZP
  3. 10H dla parków narodowych, 500 m dla rezerwatów przyrody
  4. Inwestor odda 10% mocy gminie

Wiatraki w odległości 700 m

Od 23 kwietnia obowiązują nowe przepisy dot. budowy inwestycji wiatrowych. Pierwotnie ustawa zakładała możliwość budowy turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych w odległości 500 m, ale ostatecznie Sejm przegłosował poprawkę, zwiększającą tę odległość do 700 m. Zmiana ta wg ekspertów jest niekorzystna dla rozwoju energetyki wiatrowej.

Budowa wiatraków tylko na podstawie MPZP

Nowelizacja przewiduje, że decyzję o rozwoju wiatraków na terenie danej gminy będą podejmować społeczności lokalne na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Kluczowe dla określenia odległości minimalnej - pomiędzy 10-krotnością maksymalnej wysokości turbiny wiatrowej (zasada 10H), a odległością minimalną od budynków mieszkalnych 700 m, będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), wykonanej w ramach MPZP.

W SOOŚ analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców. Władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP, który uwzględnia elektrownię wiatrową.

Ustawa wiatrakowa wprowadza też minimalne odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Jednocześnie całkowicie znosi zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących turbin wiatrowych.

Wprowadzona zmiana zwiększająca możliwą odległość budowy wiatraków na lądzie z wcześniej proponowanych 500 metrów do 700 metrów jest kompletnie niezrozumiała. Poprawka została dodana w ostatniej chwili podczas prac komisji sejmowej, nie jest poparta żadnymi analizami czy oceną skutków.

Natomiast branża wiatrowa bardzo jasno wskazuje, że doprowadzi to w praktyce do dalszej blokady nowych inwestycji wiatrowych w Polsce. Tylko nieliczne z już gotowych projektów będą w stanie spełnić to wymagania. To nie jest droga do odblokowania potencjału energii wiatrowej w Polsce, a cenę zapłacą obywatele.

Rozwój taniej energii z wiatru pomógłby obniżyć nasze rachunki za prąd, napędzając gospodarkę. Niestety ustawa przegłosowana w Sejmie nie pozwoli na dynamiczny rozwój tego najtańszego źródła energii, komentuję Joanna Flisowska, Senior Climate & Energy Policy Analyst w Instytucie Reform.

10H dla parków narodowych, 500 m dla rezerwatów przyrody

Przypomnijmy, że ustawa wiatrakowa zachowuje zasadę 10H w przypadku parków narodowych, a w przypadku rezerwatów przyrody - limit 500 m. W przypadku innych form ochrony przyrody odległość ma wynikać z decyzji środowiskowej dla konkretnej instalacji.

Ustawa wiatrakowa zachowuje też zakaz budowy wiatraków na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.

Nowa ustawa wiatrakowa jednym z kamieni milowych

Nowela tzw. ustawy wiatrakowej, liberalizująca tzw. zasadę 10H, jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. Rządowy projekt noweli ustawy wiatrakowej został wniesiony do Sejmu w lipcu ub. roku.

Inwestor odda 10% mocy gminie

Nowe przepisy ustawy wiatrakowej przewidują również, że inwestor zaoferuje co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej na zasadzie prosumenta wirtualnego. Każdy mieszkaniec tej gminy będzie mógł objąć udział nie większy niż 2 kW i odbierać energię elektryczną w cenie wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy.

Źródło: PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej