Nowe, obowiązkowe pomiary hałasu w środowisku życia człowieka

2007-11-09 15:58

W dniu 3 listopada 2007 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem. Tym samym straciło moc rozporządzenie z 23 stycznia 2003 r.

W październiku 2007 r. ukazał się nowy akt prawny nakazujący przeprowadzenie kontroli emisji hałasu z kolejnych źródeł silnie zanieczyszczających środowisko życia człowieka, generujących hałas obciążający budynki w obszarach zurbanizowanych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. nr 192 poz. 1392) jest związane z dalszym wdrażaniem zapisów ustawy o ochronie środowiska. Akt prawny określa wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów hałasu w środowisku, do których są obowiązani zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem. Pomiary dotyczą hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją tych obiektów i wykonywane są w sposób ciągły lub okresowy. Rozporządzenie reguluje metodologię pomiarową, kryteria wyboru punktów pomiarowych oraz sposób ewidencjonowania wyników.

Rozporządzenie wymienienia obiekty, w których pomiary ciągłe są obowiązkowe. Należą do nich:
- lotniska bez względu na ich lokalizację, na których ma miejsce ponad 50 tysięcy łącznie startów i lądowań w roku kalendarzowym;
- położone na terenie aglomeracji lotniska, na których ma miejsce ponad 10 tysięcy łącznie startów i lądowań statków powietrznych w roku kalendarzowym.

Okresowe pomiary hałasu w środowisku wykonywana są dla:
- autostrad, dróg ekspresowych, innych dróg krajowych oraz wojewódzkich (co 5 lat w okresie wykonywania generalnego pomiaru ruchu);
- autostrad i dróg ekspresowych nowo oddanych do eksploatacji (dwa razy w roku kalendarzowym w okresie pierwszych 3 lat, począwszy od roku oddania do eksploatacji);
- linii kolejowych magistralnych i pierwszorzędnych (co 5 lat);
- linii tramwajowych (co 5 lat); - lotnisk (dla których nie ma ciągłego pomiaru);
- portów morskich lub śródlądowych położonych na terenach aglomeracji (co 5 lat).

Wyniki przeprowadzonych pomiarów hałasów ewidencjonowane są w formie zestawień tabelarycznych, opisów i map sytuacyjnych zapisanych w postaci drukowanej i elektronicznej.

Traci moc Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35, poz. 308).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej