Moje Ciepło. W 2022 będą dopłaty do pomp ciepła w ramach programu Moje Ciepło

2021-11-05 11:47
pompa ciepła
Autor: Andrzej T. Papliński W 2022 ma ruszyć nowy program dopłat Moje Ciepło. Dopłaty z Mojego Ciepła mają być przeznaczone na zakup pomp ciepła

Moje Ciepło - to nazwa nowego programu dopłat, który ma ruszyć w 2022 r. Program Moje Ciepło przewiduje dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach. Jakich dokładnie? Jaka będzie wartość dopłaty do pompy ciepła w ramach programu Moje Ciepło?

Spis treści

  1. O programie Moje Ciepło
  2. Dla kogo program Moje Ciepło?
  3. Jakie dopłaty w programie Moje Ciepło?
  4. Od kiedy program Moje Ciepło?
  5. Pieniądze nie tylko na Moje Ciepło

O programie Moje Ciepło

Zapowiadany program Moje Ciepło ma być zachętą do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania. W przypadku programu Moje Ciepło chodzi konkretnie wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Inwestycje w pompy ciepła są ważnym elementem rozwoju OZE w Polsce. Ich coraz większy udział w ogrzewaniu budynków jest kluczową kwestią w dążeniu do osiągnięcia wymaganej efektywności energetycznej.

Dla kogo program Moje Ciepło?

Wiadomo już, że program Moje Ciepło skierowany będzie do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych i dotyczyć będzie zakupu oraz instalacji pomp ciepła. W Polsce długo brakowało ogólnokrajowego programu dopłat, który wsparłby inwestycje w pompy ciepła w nowych obiektach. Rozwiązaniem tego problemu ma być właśnie program Moje Ciepło. Ważne jest też, że dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, przez co program będzie komplementarny wobec programu Czyste Powietrze. 

Dotychczasowe programy wsparcia:

Jakie dopłaty w programie Moje Ciepło?

Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie 21 000 zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 000 zł w przypadku pomp powietrznych. Budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Od kiedy program Moje Ciepło?

Początkowo program Moje Ciepło miał ruszyć jeszcze w tym roku, jesienią. Nie został on jednak zatwierdzony przez Komitet Inwestycyjny EBI. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że program Moje Ciepło ma być finansowany z funduszy pochodzących z rynku praw do emisji CO2, konkretnie z Funduszu Modernizacyjnego, ustanowionego w ramach pakietu Fit for 55. Pierwotnie Unia Europejska odrzuciła wniosek NFOŚiGW, gdyż w unijnej dyrektywie ETS nie wpisano wymiany źródeł ciepła jako priorytetu dla pieniędzy z tego funduszu. Po uzupełnieniu dokumentów, złożono w tej sprawie kolejny wniosek, który tym razem rozpatrzono korzystnie.

Dokładna data rozpoczęcia naboru wniosków o dopłaty do pomp ciepła nie jest jeszcze znana. NFOŚiGW szacuje, że program Moje Ciepło ruszy w pierwszym lub drugim kwartale 2022.

Pieniądze nie tylko na Moje Ciepło

Europejski Bank Inwestycyjny zarządzający FM na poziomie UE dał również zielone światło na finansowanie ze środków europejskich pięciu innych programów zgłoszonym przez Polskę w ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego, których łączny budżet (wraz z programem Moje Ciepło) wynosi 8,1 mld zł. Chodzi o następujące programy wsparcia:

  1. Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu (budżet 2 mld zł) – program dla przedsiębiorstw, elektrowni i elektrociepłowni o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
  2. Kogeneracja dla Ciepłownictwa (budżet 3 mld zł) – program skierowany jest to przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, u których całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego wynosi nie mniej niż 50 MW. Tutaj również wsparciem objęte będą inwestycje budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
  3. Digitalizacja sieci ciepłowniczych (budżet 0,5 mld zł) – program adresowany do przedsiębiorstw energetycznych, którego celem jest budowa i przebudowa systemu telemetrii i telemechaniki polegająca na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT służących do zdalnego nadzoru, sterowania i regulacji pracy systemu ciepłowniczego. Chodzi także o monitorowanie parametrów jakościowych przesyłu ciepła/chłodu, przekazywanie informacji o zakłóceniach w pracy sieci i węzłów, a także o lokalizację awarii i odczyt na odległość wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.
  4. Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne (budżet 1 mld zł) – wsparcie ma polegać na dofinansowaniu budowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, po ich podłączeniu do sieci.
  5. Wsparcie wykorzystania magazynów energii na cele stabilizacji sieci – program dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (budżet 1 mld zł) – założeniem jest tutaj wspieranie działań inwestycyjnych OSD mających na celu poprawę parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej i rozdzielczej m.in. poprzez jej dostosowanie do wymagań związanych z dynamicznym rozwojem źródeł OZE. Realizacja tych inwestycji powinna zwiększyć techniczne możliwości przyłączania do sieci nowych rozproszonych źródeł OZE – program komplementarny z programem Mój Prąd, którego kolejna czwarta już edycja zostanie ogłoszona i uruchomiona w I kwartale 2022 roku.

W odniesieniu do pierwszych czterech programów przewiduje się dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w wysokości maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych oraz do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. Natomiast w przypadku magazynów energii dla OSD wsparcie finansowe planowane jest w formie bezzwrotnej w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych.

Fundusz Modernizacyjny, z którego będą pochodzić pieniądze na realizację wspomnianych wyżej polskich programów to nowy, europejski instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Główna idea jest taka, aby FM służył unowocześnieniu sektora energii w państwach UE o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej