Materiały budowlane z VAT

2010-10-11 12:45
Prezydent podpisał ustawę o VAT w budownictwie
Autor: MMaszner Prezydent podpisał ustawę o VAT w budownictwie

Minister Infrastruktury podpisał Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22%.

Wykaz materiałów budowlanych skonstruowany został w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 1997 r. Z uwagi na przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) wprowadzającego nową klasyfikację, wykaz materiałów budowlanych wymagał zmiany dostosowującej jego brzmienie do PKWiU z 2008 r.
Ze względu na zmiany w symbolach oraz nazwach grup pomiędzy klasyfikacjami, zmianie - w stosunku do dotychczas obowiązującego wykazu stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. - uległy symbole i nazwy pozycji zawarte w wykazie oraz brzmienie stosowanych wyłączeń. Szerszy zakres przedmiotowy niektórych grupowań zawartych w klasyfikacji z 2008 r. w stosunku do odpowiadających im grupowań znajdujących się w poprzednich klasyfikacjach, umożliwił dokonanie agregacji poszczególnych pozycji wykazu, co skutkuje mniejszą liczbą pozycji w nim ujętych, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby stosowanych wyłączeń w zagregowanych pozycjach.
W celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących terminu obowiązywania wykazu opartego na PKWiU z 1997 r., w tytule nowego obwieszczenia oraz w załączniku do niego umieszczono datę, od której będzie ono obowiązywać, czyli dzień 1 stycznia 2011 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej