Materiały budowlane dla powodzian bez VAT

2010-06-02 18:39
Niższy VAT w budownictwie - uchwalony
Autor: MMaszner Niższy VAT w budownictwie - uchwalony

Żeby przyspieszyć likwidację szkód po majowej powodzi, Ministerstwo Finasów szykuje zmianę rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, które zwolnią darowizny materiałów budowlanych z podatku VAT.

Zakończyły się już, przeprowadzone w trybie pilnym, konsultacje nad tym roporządzeniem. Gdy dokument zostanie zatwierdzony przez  Radę Ministrów, nowe przepisy zaczną obowiązywać od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie z VAT będzie obowiązywało do 30 września 2010 r.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że zwolnione z podatku od towarów będą darowizny na rzecz osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT oraz podmiotów, które poniosły szkodę w obiektach, w których prowadzona jest działalność edukacyjna, kulturalna, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami w podeszłym wieku oraz zbiorowego zakwaterowania uczniów lub studentów. Darowizny zwolnione z VAT otrzymają też osoby budujące na gruntach nie dotkniętych powodzią, gdy okaże się, że w dbudowa domów na terenach zalanych jest niemożliwa. Zapis ten ma zachęcić firmy do przekazywania materiałów na remont i odbudowy domów zniszczonych przez powódź.

Wymogiem formalnym będzie złożenie przez darczyńcę zaświadczenia, że szkoda powstała przez powódź, a przekazywane towary są niezbędne do likwidowania jej skutków oraz że poszkodowany ma tytuł prawny do obiektu. Zaświadczenia osobom fizycznym mają wydawać ośrodki pomocy społecznej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej