Mandat za grilla czy ognisko od 20 do 5000 zł. Sprawdź, jak go nie dostać

2024-04-29 11:57
grillowanie
Autor: gettyimages Grillowanie i biesiadowanie przy ognisku musi być zgodn z prawem. Za nieprzestrzeganie przepisów można dostać nawet 5000 zł mandatu

Sezon grillowy 2024 rozpoczęty! Dobrze jest jednak wiedzieć, że grillowanie czy rozpalanie ognisk musi być zgodne z prawem. Zdarza się, że spotkanie przy grillu lub ognisku nawet na własnej działce kończy się wysokim mandatem - nawet 5000 zł. Jak grillować zgodnie z przepisami? Wyjaśnia prawniczka.

Spis treści

  1. Grillowanie - co mówią przepisy?
  2. Kiedy można dostać mandat za grilla?
  3. Grill lub ognisko w plenerze - czy dozwolone?
  4. Uwaga na sąsiadów
  5. Czy można palić ognisko w ogrodzie?
  6. Ognisko zgodne z przepisami

-  Każdy, kto rozpala grilla albo ognisko, powinien być świadomy swoich obowiązków. W różnych aktach prawnych znaleźć można przepisy dotyczące rozpalania ognisk i grilla w miejscach publicznych, jak i na własnej posesji. Obejmują one nie tylko kwestie lokalizacji. Ważne jest także, aby nie zakłócać spokoju i komfortu innych oraz dbać o porządek. Za ich nieprzestrzeganie można słono zapłacić - 500 zł, ale kara może wynieść nawet 5000 zł – tłumaczy adwokat Aneta Sołtysik z Kancelarii Kupilas&Krupa.

Grillowanie - co mówią przepisy?

W Polsce przepisy dotyczące grillowania nie są jednoznacznie sprecyzowane, a wybierający tę formę spędzania wolnego czasu mogą liczyć na sporą swobodę. Inaczej jest w przypadku rozpalania ognisk, bo tutaj regulacje dość jasno wskazują jakie działania można w tym zakresie podejmować.

Wracając jednak do kwestii grillowania – co do zasady krajowe przepisy nie zakazują grillowania nie tylko na prywatnej posesji, ale także na balkonie w bloku, a nawet w miejscu publicznym. Zrobienie grilla w takich miejscach może jednak naruszać inne regulacje, które wynikają m.in. z ochrony przeciwpożarowej czy kodeksu wykroczeń. Należy zatem bezwzględnie pamiętać, aby robienie grilla nie łamało przepisów przeciwpożarowych i nie było uciążliwe dla osób trzecich, np. sąsiadów bądź innych osób wypoczywających na terenach rekreacyjnych oraz nie naruszało ich praw.

W przepisach trudno odnaleźć jednoznaczne regulacje dotyczące możliwości lub zakazu grillowania. Zasady te znajdziemy jednak w różnych, innych aktach prawnych, także tych o charakterze lokalnym, miejscowym i wewnętrznym. W powszechnie obowiązujących przepisach nie widnieje zakaz grillowania na balkonie, ale należy zapoznać się z regulaminem spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, który określa czy i na jakich zasadach możemy grillować. Jako członkowie spółdzielni lub wspólnoty zgadzamy się na przestrzeganie regulaminu. Pomimo że balkon przynależy do naszego prywatnego mieszkania, musimy podporządkować się regulaminowi. Podobnie z przyblokowymi ogródkami lokatorskimi, są to tereny będące własnością spółdzielni.

W przypadku rozpalenia grilla na prywatnej posesji lub na tarasie w domu jednorodzinnym nie ma powodu do obaw. Należy jednak bezwzględnie pamiętać o odpowiedniej ochronie przeciwpożarowej i zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Kiedy można dostać mandat za grilla?

W przypadku grilla na balkonie w bloku, jak i we własnym ogrodzie w grę wchodzą przepisy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Warto mieć na uwadze, że rozpalenie grilla skutkuje powstaniem otwartego ognia oraz rozżarzonych kawałków węgla. Tutaj może mieć odniesienie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Mówi ono, że w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji np. rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów. To właśnie za złamanie tych przepisów można otrzymać do 5000 zł mandatu. Jeśli jednak z powodu grilla, którego rozpaliliśmy na balkonie, rozprzestrzeni się pożar, grozi nam wówczas nawet kara pozbawienia wolności.

Grill lub ognisko w plenerze - czy dozwolone?

Zrobienie grilla w plenerze w takich miejscach jak np. parki, tereny zielone czy plaże również nie jest jednoznacznie zabronione w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Należy jednak mieć na uwadze, że są to przestrzenie publiczne i to zasadniczo zarządca danego terenu może wyznaczyć specjalne miejsca, w których można zrobić grilla lub rozpalić ognisko. Takich miejsc, które dodatkowo są odpowiednio przygotowane, jest coraz więcej.

W przypadku parków warto zapoznać się z regulaminem danego miejsca, który określa czy i w jaki sposób można grillować. Z kolei na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości 100 metrów od granicy lasu nie można rozniecać ognia i korzystać z otwartego płomienia, chyba że w miejscu do tego przeznaczonym. W takiej sytuacji za rozpalenie grilla w niedozwolonym miejscu w lesie można więc zapłacić słono zapłacić – kary wahają się od 20 do nawet 5000 złotych.

Grill lub ognisko na plaży rządzi się takimi samymi zasadami – należy zapoznać się z regulaminem danego miejsca. W przypadku biesiadowania w plenerze warto mieć także na uwadze przepisy bezpieczeństwa i kulturalne zachowanie, nieprzeszkadzające innym. Po zakończeniu  trzeba także pamiętać o pozostawieniu w nienagannym porządku danego miejsca. Kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny nie niższą niż 500 zł za zaśmiecanie miejsc ogólnie dostępnych, m.in. dróg, ulic, trawników czy zieleńców.

Uwaga na sąsiadów

Grillowanie zarówno na balkonie, jak i na prywatnej działce czy robienie ogniska może być uciążliwe dla sąsiadów ze względu na intensywny dym i nieprzyjemny zapach. W przypadku grilla czy ogniska w ogrodzie pamiętać warto, aby nie usytuować ich tuż przy płocie sąsiada i zwrócić uwagę na kierunek wiatru.

Sąsiadom przysługuje ochrona cywilnoprawna – w myśl art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Takim ponad przeciętnym w mierze oddziaływaniem może być dym z grilla lub ogniska, który przeszkadza sąsiadom.

Trzeba być również ostrożnym w hucznym grillowaniu – zdenerwowani sąsiedzi mogą zawiadomić policję o zakłócaniu spokoju zgodnie z kodeksem wykroczeń. Wówczas biesiadnicy mogą otrzymać karę grzywny od 20 zł do aż 5000 zł lub nawet karę aresztu lub ograniczenia wolności. Kara aresztu trwa najkrócej 5 dni, najdłużej 30 dni - wymierza się ją w dniach. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. Pod uwagę brane jest także to, czy sprawca jest pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Czy można palić ognisko w ogrodzie?

Rozpalenie ogniska na prywatnej posesji w szeroko pojętych celach rekreacyjnych, czyli np. pieczenia kiełbasek lub spotkania towarzyskiego, jest dozwolone, ale nie może naruszać przepisów bezpieczeństwa pożarowego ani nie stanowić zagrożenia dla środowiska. Nie może powodować także zbytniego zadymienia, które będą odczuwali mieszkańcy nieruchomości położonych obok. Dym nie może być również na tyle gęsty, że będzie przedostawał się na ulicę i tym samym powodował utrudnienia w ruchu drogowym. Jeśli tak się stanie, może zostać wezwana policja, a sprawca musi się liczyć z otrzymaniem mandatu karnego w wysokości od 20 do 5000 złotych.

Ognisko zgodne z przepisami

Zgodnie z przepisami nie należy rozpalać ogniska w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiadującej, w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych oraz bliżej niż 100 m od granicy lasu, a także w lokalizacji umożliwiającej zapalenie się materiałów palnych. Bezwzględnie nie można rozpalać ogniska, aby spalić śmieci.

Podobnie, jeśli w danej gminie ustanowiono obowiązek selektywnego zbierania odpadów, wówczas zabronione jest palenie liści czy gałęzi. Warto pamiętać, że grillowanie czy biesiadowanie przy ognisku to nie tylko kwestia przestrzegania prawa, ale również dbałość o bezpieczeństwo, środowisko naturalne i wyraz szacunku dla innych osób.

Szkoła Budowania: Otoczenie Domu
Grill przenośny bv
Autor: GettyImages Zamykana klapa daje większe możliwości grillowania, gdyż ogranicza ryzyko palenia ognia na otwartym powietrzu. Jednocześnie przyśpiesza rozgrzewanie grilla
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej