Kto nie musi składać PIT 2022? Kiedy trzeba złożyć PIT 0?

2023-03-22 9:22
Rozliczanie PIT 2023
Autor: Getty Images

W tym roku, podatnicy mają czas na złożenie zeznania rocznego za rok 2022 do 2 maja 2023 roku. Co do zasady, deklarację roczną na formularzu PIT musi złożyć każdy, kto w poprzednim roku podatkowym osiągnął jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia, jaka była kwota tego przychodu, ważny jest jedynie fakt jego uzyskania. Od powyższej zasady są jednak wyjątki, niektóre z nich przybliżamy w naszym artykule.

Ważne

W przypadku spóźnienia się ze złożeniem PIT do właściwego Urzędu Skarbowego, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami określonymi przez Kodeks karny-skarbowy. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, podlega karom przewidzianym w tej ustawie. Z tego względu należy każdorazowo przeanalizować, czy w danym roku wystąpi obowiązek złożenia zeznania bądź – z przezorności – złożyć zerowy PIT do Urzędu Skarbowego, aby organy podatkowe miały informację o braku dochodu w danym roku podatkowym.

Spis treści

 1. Kto nie musi rozliczać PIT- u w 2023 roku?
 2. Korzystasz z ulgi dla młodych – nie musisz rozliczać PIT-u
 3. PIT-11 rozlicza się automatycznie
 4. Dochody, które nie podlegają opodatkowaniu PIT
 5. Dochody z tytułu emerytury – nie trzeba, ale można rozliczać Pit
 6. Rozliczanie podatku PIT a zarobki za granicą
 7. Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą nie złożyć PIT-u?

Kto nie musi rozliczać PIT- u w 2023 roku?

Oczywistym i zarazem najczęstszym przypadkiem, w którym nie wystąpi obowiązek złożenia zeznania jest brak osiągania jakichkolwiek przychodów w roku podatkowym. Ze względu na brak źródeł dochodu, podatnik nie ma czego wykazać na informacji PIT. Oczywiście złożenie zeznania z samymi zerami nie byłoby błędem i w niektórych przypadkach może być wręcz konieczne – np. jeżeli jakaś instytucja wymaga od podatnika przedłożenia złożonego zeznania rocznego za poprzedni rok.

Korzystasz z ulgi dla młodych – nie musisz rozliczać PIT-u

Powyższa zasada dotyczy również podatników, którzy osiągnęli dochody, które zostały zwolnione z tytułu skorzystania z ulgi dla młodych (tj. do kwoty 85 528 zł) i w rezultacie dochód do opodatkowania wynosi za cały rok 0 zł.

Takie stanowisko potwierdza broszura informacyjna MF w zakresie ulgi dla młodych: „Poza przychodami z pracy (w całości objętymi ulgą na etapie poboru zaliczek na podatek), podatnik nie uzyskał w roku podatkowym innych przychodów. Czy musi złożyć zeznanie podatkowe skoro nie korzysta z innych ulg i nie musi żadnej zwracać? Nie, podatnik nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego.”

Przypomnijmy, że ulga dla młodych jest dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy. Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia oraz od 2021 z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

PIT-11 rozlicza się automatycznie

Ponadto, w przypadku wystawienia informacji PIT-11 przez płatnika, system „Twój e-PIT” automatycznie złoży za podatnika takie zeznanie, jeżeli podatnik samodzielnie nie podejmie żadnych działań. W takiej sytuacji podatnicy uzyskujący dochody np. wyłącznie ze stosunku pracy mogą, ale nie muszą podejmować żadnych działań, a zeznanie i tak zostanie złożone.

Dochody, które nie podlegają opodatkowaniu PIT

Brak obowiązku złożenia zeznania rocznego należy również odnieść do dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu na gruncie PIT, są to m.in.:

 • renty przyznane na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • kwoty uzyskane z tytułu ubezpieczeń,
 • alimenty na dzieci,
 • wygrane w grach, loteriach i zakładach wzajemnych do wysokości 2280 zł,
 • wygrane w grach hazardowych prowadzonych przez uprawniony podmiot,
 • zasiłki pogrzebowe,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów,
 • zapomogi wypłacane z funduszy zakładowych lub związkowych,
 • zapomogi otrzymane w wyniku zdarzeń losowych,
 • stypendia i zapomogi wymienione w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez instytuty naukowe czy jednostki samorządu albo wymienione w ustawie organizacje.

Powyższa lista przedstawia jedynie przykładową listę dochodów, których otrzymanie nie skutkuje obowiązkiem złożenia zeznania rocznego.

Dochody z tytułu emerytury – nie trzeba, ale można rozliczać Pit

Do złożenia deklaracji PIT nie są również zobowiązane osoby uzyskujące dochody z tytułu emerytury, które nie uzyskały w roku podatkowym dochodów innych niż z emerytury. W takich przypadkach bowiem, podatek jest rozliczany przez płatnika (pod warunkiem, że jest to podmiot krajowy).

Niemniej jednak, jeśli ci podatnicy chcą skorzystać z ulg i odliczeń – mają możliwość złożenia zeznania. Sytuacja może się komplikować w przypadku uzyskiwania emerytur wypłacanych przez podmiot z siedzibą za granicą.

Rozliczanie podatku PIT a zarobki za granicą

Dodatkowo brak obowiązku będzie miał również zastosowanie w odniesieniu do podatników osiągających wyłącznie zarobki za granicą z rezydencją podatkową na terytorium Polski. Takie osoby mają co do zasady obowiązek raportowania światowego dochodu w Polsce ze względu na rezydencję podatkową.

Niemniej, jeżeli podatnik uzyskuje dochody w kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, określająca metodę o unikaniu podwójnego opodatkowania wyłączenia z progresją, wówczas nie powstaje obowiązek złożenia zeznania rocznego w Polsce. Sytuacja byłaby inna, gdyby podatnik uzyskiwał jakiekolwiek dochody krajowe (nawet w wysokości 1 zł), wówczas wszystkie dochody – również te zagraniczne – powinny zostać wykazane w zeznaniu rocznym w Polsce.

Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą nie złożyć PIT-u?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie są zwolnione z obowiązku składania rocznej deklaracji PIT nawet w przypadku braku przychodów. Muszą wtedy złożyć zerową deklarację podatkową. Deklarację roczną składają też przedsiębiorcy w przypadku gdy ich koszty uzyskania przychodów przekraczają przychód, przez co powstaje strata.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej