Kontrole materiałów budowlanych u producenta, importera i sprzedawcy

2011-02-04 10:01
Kontrole materiałów budowlanych u producenta, importera i sprzedawcy
Autor: NCS

W Dzienniku Ustaw nr 23 pod poz. 122 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 114, poz. 760) wprowadziła szereg zmian w dotychczasowych przepisach regulujących zasady i tryb prowadzenia kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Zgodnie z brzmieniem art. 25 ustawy o wyrobach budowlanych właściwy organ może w trakcie kontroli poddać kontrolowany wyrób badaniom kontrolnym w celu ustalenia, czy wyrób rzeczywiście posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe. Badaniom kontrolnym mogą być poddawane wyroby budowlane zabezpieczone przed dalszym przekazywaniem na podstawie art. 22c zarówno u producenta, jak i importera lub sprzedawcy.

Zobacz koniecznie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Rozszerzenie możliwości dokonywania badań kontrolnych wyrobów budowlanych wymagało nowego uregulowania, na drodze rozporządzenia, spraw związanych z pobieraniem i badaniem próbek kontrolnych.

Nowa regulacja zastąpiła dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1387), utrzymując wszystkie dotychczasowe merytoryczne rozstrzygnięcia w zakresie:

  • sposobu pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego,
  • wzoru protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej,
  • sposobu zabezpieczenia próbek,
  • wzoru sprawozdania z badań,
  • sposobu postępowania z pozostałościami po próbkach,
  • sposobu ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty za badania kontrolne, wprowadziła jednocześnie niezbędne uzupełnienia i zmiany, odnoszące się do zmienionych przepisów ustawowych.

W załączniku nr 1, we wzorze protokołu pobrania próbki/próbki kontrolnej, uwzględniono, że próbka może być pobrana od producenta, importera lub sprzedawcy kontrolowanego wyrobu budowlanego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej