Katalog dobrych praktyk dla zamówień publicznych

2015-03-13 16:11
Umowa o roboty budowlane
Autor: Mariusz Maszner

Zmian w Prawie zamówień publicznych od dawna domaga się środowisko budowlane. Ale problem jest szerszy. Rada Zamówień Publicznych Konfederacji LEWIATAN – na podstawie obszernej analizy funkcjonowania rynku po nowelizacji ustawy Pzp – opracowała katalog dobrych praktyk. Czy skorzystają na tym zamówienia publiczne realizowane w obszarze inwestycji budowlanych?

Opracowanie LEWIATANA – które zostanie przekazane Urzędowi Zamówień Publicznych (UZP) do zarekomendowania – ma na celu ułatwienie zamawiającym pełną i zgodną z intencją Ustawodawcy realizację nowych zapisów prawnych. Katalog dobrych praktyk dla zamówień publicznych to vademecum umożliwiające właściwe konstruowanie przetargów, by zabezpieczony był  interes wszystkich uczestników rynku – zamawiającego, wykonawcy oraz pracowników. Dokument uwzględnia takie aspekty jak: wdrażanie w procedurach przetargowych jasnych kryteriów jakościowych i odejście od dominującej roli kryterium ceny, wymaganie zatrudnienia pracowników na umowy o pracę do realizacji konkretnych zamówień publicznych oraz pełną waloryzację umów w toku na podstawie art. 142 ust. 5 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).
Cena nabycia nie jest już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a zamawiający powinien wymagać od wykonawcy zatrudniania na podstawie umowy o pracę. To podstawowe zmiany, jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy Pzp, która weszła w życie 19 października 2014. To jednak nie znaczy, że z zamówień publicznych przestanie dominować najniższa cena, a w końcu zaczną być wybierane rzeczywiście najlepsze oferty. Potrzeba przede wszystkim odpowiedniego podejścia, właściwych procedur oraz – co najważniejsze – dobrych praktyk w ramach nowego, efektywniejszego sposobu rozstrzygania przetargów.

Opracowany właśnie katalog dobrych praktyk dla zamówień publicznych nie dotyczy budownictwa (na razie tylko usług czystościowych, ochroniarskich oraz pocztowych), ale Konfederacja obiecuje, że do końca kwietnia 2015 roku UZP otrzyma katalog, który będzie systematyzował kwestie związane z pozostałymi branżami zrzeszonymi w LEWIATANIE.
– Niemal pół roku funkcjonowania znowelizowanego Prawa zamówień publicznych wykazały, że to właśnie odpowiedni dobór kryteriów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest największym wyzwaniem dla zamawiających. Dane pochodzące z Urzędu Zamówień Publicznych wskazują, że liczba przetargów rozstrzyganych tylko i wyłącznie w oparciu o kryterium ceny spadła z 93% do 13%. Jak widać nowe regulacje przynoszą pierwsze pozytywne efekty. Zauważalne są jednak problemy z określaniem prawidłowych wag dla danych kryteriów. W związku z tym Konfederacja LEWIATAN – jako jedyna organizacja – dostrzegła znaczenie zapisów art. 36c znowelizowanego Pzp i na tej podstawie podjęła się usystematyzowania przetargów w poszczególnych branżach, opracowując wzorcowe dokumenty dla zamawiających. Nasz katalog ma być swego rodzaju drogowskazem dla urzędników, który pozwala na przygotowanie uczciwych, profesjonalnych i zgodnych z intencją Ustawodawcy SIWZ. Warto przypomnieć, że to właśnie LEWIATAN był pomysłodawcą zapisu umożliwiającego korzystanie z wzorcowych dokumentów w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowania przetargowego. Liczymy, że wspólne zaangażowanie wszystkich uczestników rynku – zamawiających, wykonawców i UZP – wyeliminuje wszelkie nieprawidłowości, z jakimi mierzy się system zamówień publicznych – komentuje stworzenie dekalogu Marek Kowalski, przewodniczący Rady Zamówień Publicznych Konfederacji LEWIATAN.
Precyzyjne określenie sposobu oceny poszczególnych kryteriów – zarówno tych ilościowych (takich, jak cena), jak i jakościowych (doświadczenie potencjalnego wykonawcy, możliwości technologiczne) oraz zebranie ich w zestaw wzorów dokumentacyjnych, zatwierdzonych przez Urząd Zamówień Publicznych – pozwala na realizację nowych zapisów Pzp w zgodzie z intencją ustawodawcy. W ten sposób nie tylko rynek zamówień publicznych, ale także sytuacja zatrudnionych ulegnie znaczącej stabilizacji i jakościowej poprawie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej