Ile zwrotu za internet w 2023 roku? Możesz oszczędzić nawet 760 zł, ale musisz mieć pewien dokument!

2023-04-04 11:11
Ulga na internet 2023
Autor: Getty Images Ulga na internet 2023 - komu i ile razy przysługuje?

Ulga na internet 2023 przysługuje podatnikom, którzy odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych. Więc, jeśli korzystasz z internetu i płacisz za tę usługę, możesz skorzystać z tzw. ulgi na internet. Na czym to polega? Ile razy można skorzystać z ulgi internetowej?

Spis treści

 1. Ulga na internet 2023 - dla kogo?
 2. Co nie podlega odliczeniu w ramach ulgi?
 3. Ile razy można skorzystać z ulgi na internet?
 4. Ulga na internet 2023 - wysokość odliczeń
 5. Jakie dokumenty potwierdzają prawo do ulgi?
 6. Ulga na internet 2023 - jakie zeznanie złożyć?

Ulga na internet 2023 - dla kogo?

Ulga przysługuje jeżeli uzyskujemy dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i ponieśliśmy w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem internetu.

Przy odliczeniu nie ma znaczenia forma korzystania. Może to być łącze stałe, bezprzewodowe, w tym przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

Co nie podlega odliczeniu w ramach ulgi?

Trzeba pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki związane z:

 • zakupem sprzętu,
 • zakupem komponentów sieci,
 • instalacją,
 • rozbudową i modernizacją,
 • bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem),
 • opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

Ile razy można skorzystać z ulgi na internet?

Odliczenia można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Z ulgi można skorzystać, jeżeli w latach wcześniejszych nie korzystano z tego odliczenia albo po raz pierwszy korzystano z niej w zeznaniu za 2021 rok.

Ulga na internet 2023 - wysokość odliczeń

Maksymalne odliczenie za rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł.

Limit ten dotyczy jednego podatnika. Jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, to każdy ma prawo do maksymalnego limitu, oczywiście nie więcej niż kwota wydatku poniesiona przez każdego z nich.

Limit nie przechodzi na następny rok, co oznacza, że wydatek poniesiony w danym roku i nie odliczony z powodu braku dochodu, nie może być odliczony w roku następnym.

Kwota przysługującego odliczenia w części w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

Czytaj też:

Jakie dokumenty potwierdzają prawo do ulgi?

Ulgę internetową można odliczyć, przedstawiają dokument potwierdzający poniesienie wydatku, zawierający:

 • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
 • dane identyfikujące sprzedającego usługę,
 • rodzaj usługi,
 • kwotę zapłaty.

Mogą to być np. faktury, rachunki, itp.

Poniesione wydatki można odliczyć tylko w roku, w którym usługa została zakupiona.

Ulga na internet 2023 - jakie zeznanie złożyć?

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O, czyli informację o odliczeniach.

Podstawa prawna:

 • art. 26 ust. 1 pkt 6 lit. a, ust. 6h oraz ust.7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT)
 • art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawy o ryczałcie)

Żródło: gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej