Holandia doceniła wzorce

2009-03-16 11:51

Niderlandzki system prawny regulujący zasady realizacji projektów budowlanych częściowo wzorowany jest na warunkach określonych przez FIDIC. Dla dużych lub etapowych inwestycji inżynieryjno-budowlanych, projektowanych przez zamawiającego, obowiązuje tu regulacja Uniforme Administratieve Voorwaarden UAV (Ujednolicone warunki administracyjne) z 1989 r. Przepisy te oparte są na wzorze zawartym w Czerwonej Książce.

Na mocy tych regulacji w imieniu zamawiającego występuje inżynier, który kontroluje jakość wykonania projektu oraz potwierdza ilość i jakość wykonanych robót. Obowiązek dostarczania dokumentacji technicznej spoczywa na zamawiającym, nie musi dotyczyć wszystkich elementów projektu.

Dla robót inżynierskich i projektów budowlanych złożonych i trudnych do wykonania, w których prowadzenie pomiarów robót może być utrudnione i dyskusyjne oraz dla warunków kontraktowych obowiązujących dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych obowiązują zasady sformułowane w dokumencie Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geintegreerde Contracten UAV-GC (Ujednolicone warunki administracyjne dla umów zintegrowanych) z 2005 r., który wzorowany jest na Żółtej książce. Warunki te przewidziane są dla robót, które na podstawie wytycznych projektuje i wykonuje wykonawca. Zasada ta nie jest jednak regułą bezwzględnie obowiązująca, w konsekwencji czego zamawiający może w części przygotować dokumentację projektowa.

W Holandii stosowane są także warunki kontraktowe według wzoru zawartego w Białej Książce. Zawarte są one w regulacji De Nieuwe Regeling DNR (Nowe Regulacje) z 2005 r. i dotyczą umów zawieranych pomiędzy klientem (zamawiającym) a konsultantem. Warunki te obowiązują dla wszystkich rodzajów usług intelektualnych związanych z programowaniem, wykonywaniem studiów wykonalności, projektowaniem technicznym, nadzorem architektonicznym i budowlanym oraz zarządzaniem budową.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej