Gwarancja dewelopera czym się różni od rękojmi? Co obejmuje gwarancja dewelopera?

2023-01-16 17:25
Osiedle
Autor: Gettyimages W ramach rękojmi deweloperskiej możemy żądać: naprawy, wymiany, obniżenia ceny mieszkania o konkretną kwotę, bądź zwrotu pieniędzy po odstąpieniu od umowy (dla wad istotnych). W praktyce reklamacje kończą się na naprawieniu przez dewelopera wad

Czym jest gwarancja dewelopera? Zdarza się, że w nowym mieszkaniu pojawiają się usterki. Niektóre wady w mieszkaniu powstają w wyniku naturalnej eksploatacji lub ingerencji mieszkańców. Co, jeśli jednak odpowiedzialność za powstałe usterki ponosi deweloper? W takim przypadku warto powołać się na gwarancję. Tłumaczymy, czym właściwie jest i jak z niej skorzystać.

Spis treści

 1. Czym jest gwarancja dewelopera?
 2. Czym jest rękojmia dewelopera?
 3. Co obejmuje gwarancja dewelopera?
 4. Na jaki okres udzielana jest gwarancja dewelopera?
 5. Jak skorzystać z gwarancji dewelopera?

Czym jest gwarancja dewelopera?

Gdy mówimy o gwarancji, warto w pierwszej kolejności zaznaczyć, że nie jest ona tożsama z rękojmią. W języku potocznym pojęcia te często stosowane są wymiennie, jednak należy pamiętać o różnicach między nimi.

Gwarancja to dobrowolna propozycja ze strony sprzedawcy, która nie jest regulowana prawnie – jej zakres zależy od ustaleń stron. Może być to np. lista ewentualnych usterek, które deweloper zobowiązuje się usunąć. Należy pamiętać, że nie każda firma oferuje tego typu udogodnienia.

Czym jest rękojmia dewelopera?

Rękojmia to obowiązująca ustawowo 5-letnia odpowiedzialność sprzedawcy za ewentualne wady mieszkania. Jest ona uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego (art. 568. przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi) i dotyczy wszystkich deweloperów w takim samym zakresie.

Co obejmuje gwarancja dewelopera?

Warunki gwarancji muszą być opisane w oświadczeniu gwarancyjnym. Stanowi ono klauzulę umowy lub znajduje się w oddzielnym dokumencie. Są w nim zawarte obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego.

W pisemnej deklaracji mogą zostać uwzględnione takie aspekty jak:

 • rodzaje usterek, które będą podlegać gwarancji;
 • terminy, w jakich zamawiający musi zgłosić wady;
 • czas, jaki wykonawca ma, aby rozpatrzyć zgłoszenie;
 • skutki nieprzystąpienia przez wykonawcę do usunięcia wad;
 • okres odpowiedzialności dewelopera.

Na jaki okres udzielana jest gwarancja dewelopera?

Czas obowiązywania gwarancji może różnić się w zależności od dewelopera – ten aspekt również jest ustalany w umowie – i zwykle trwa od 2 do 10 lat. Jeśli w trakcie jego trwania pojawi się usterka i zostanie naprawiona przez gwaranta, termin gwarancji rozpocznie się naliczać na nowo od chwili usunięcia wady. Okres ten może również się wydłużyć, jeśli w wyniku problemów z mieszkaniem, właściciel nie mógł z niego korzystać. W przypadku rękojmi – okres ten nie ulega przedłużeniu ponad ustawowe 5 lat.

Jeśli deweloper udziela gwarancji, klient zgłaszający usterkę powinien zastanowić się, z jakiego tytułu żąda naprawy – podpowiada Filip Malarski, menadżer ds. jakości w Skanska Residential Development Polska. Wybór pomiędzy rękojmią a gwarancją u dewelopera zależy od konkretnej sytuacji i indywidualnych potrzeb konsumenta. Z gwarancji warto korzystać, gdy rękojmia już wygaśnie. Z kolei zaletą rękojmi jest fakt, że jest ona regulowana prawnie.

Jak skorzystać z gwarancji dewelopera?

W przypadku wystąpienia wady opisanej w gwarancji należy przygotować pisemne zgłoszenie (może być ono mailowe lub w formie listu – w zależności od wcześniejszych ustaleń zawartych w umowie). Pismo zawsze powinno zawierać podstawowe informacje jak:

 • dane osobowe zgłaszającego,
 • numer lokalu,
 • datę zakupu oraz odbioru lokalu,
 • numer umowy.

W treści należy powołać się na odpowiedni rodzaj odpowiedzialności dewelopera oraz zapis w oświadczeniu gwarancyjnym. Dzięki temu gwarant będzie mógł odnieść się bezpośrednio do żądania.

W zgłoszeniu należy dokładnie przedstawić problem. Usterki dzielą się na wady istotne – które uniemożliwiają korzystanie z lokalu lub znacznie obniżają jego wartość rynkową – oraz wady nieistotne – które nie ograniczają cech funkcjonalnych mieszkania.

Istotne jest także załączenie dokumentacji fotograficznej.

Kolejnym ważnym elementem reklamacji jest wskazanie konkretnych żądań względem opisanych usterek. Deweloper jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego. Jeśli okres ten nie został opisany, gwarant powinien niezwłocznie odpowiedzieć na zgłoszenie, ale nie później niż w terminie czternastu dni.

Gwarancja to udogodnienie, z którego warto korzystać, jeśli jest taka potrzeba. Należy pamiętać, że nawet jeśli deweloper nie oferuje tego typu porozumienia, przez pięć lat obowiązuje go rękojmia, na którą także można się powołać.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej