Nieobligatoryjnie: Irlandia, Luksemburg, Litwa, Anglia, Włochy, Malta

2009-05-07 17:09

W tych krajach, poza Luksemburgiem, FIDIC jest znany i doceniany, ale w obliczu swobody zawierania umów jego wzorce mogą być jedynie rekomendowane...   

Irlandia
Obecne dokumenty kontraktowe oparte są na opracowanych w Irlandii dokumentach DBO (Design/Build/Operate), które były przygotowane do projektów wodno-kanalizacyjnych. FIDIC nie były i nie są w Irlandii obligatoryjne, są jedynie rekomendowane. Stosuje się je w przypadku dużych projektów budowlanych, które powstają od podstaw. Ma wówczas zastosowanie tzw. Pomarańczowa książka (orange book), szczegółowo opisująca warunki kontraktowe. Nigdy nie stosuje się ich przy modernizacji budynków.
FIDIC stosuję się także w przypadku projektów państwowo-prywatnych (tzw. PPP - Public-Private-Partnership) oraz tam, gdzie jedną ze stron jest agenda rządowa lub ministerstwo.

Luksemburg
W Luksemburgu stosowane są ścisłe regulacje dotyczące kontraktów budowlanych. Przepisy opierają się na znormalizowanych zasadach zlecenia i wykonawstwa robót budowlanych VOB. Zasady te obowiązują we wszystkich rodzajach kontraktów (zwyczajowo), a w przypadku zamówień realizowanych w ramach sektora publicznego mają charakter obowiązkowy.

Litwa
Na Litwie, obligatoryjne ogólne i szczegółowe warunki kontraktów na roboty budowlane nie są w tym kraju wprowadzane. Zawierane umowy powinny być jedynie zgodne z Kodeksem cywilnym oraz innymi ustawami, natomiast zasady FIDIC lub VOB nie zostały na Litwie wprowadzone do umów w sektorze budowlanym, mimo ich pozytywnej oceny.

Węgry
Na Węgrzech wzorcowe warunki FIDIC nie zostały wprowadzone do stystemu prawnego. Jednak, według Petera Kemeny - wiceprezesa Krajowego Związku Przedsiębiorców Budowlanych (EVOSZ), ok. 60-70% dokumentacji przetargowych zawiera zapisy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem warunków FIDIC (szczególnie projekty unijne).

Wielka Brytania
Ogólne i szczegółowe warunki kontraktów na roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem standardów określanych przez FIDIC lub VOB, nie są obligatoryjne w pracach budowlanych prowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii.

Włochy, Malta
Ogólne i szczegółowe warunki kontraktów budowlanych we Włoszech reguluje ustawa precyzująca zasady zawierania wszystkich kontraktów publicznych. Obowiązują więc wspólne normy dla umów na usługi, dostawy i roboty budowlane. Nie stosuje się wzorcowych warunków kontraktowych FIDIC, VOB ani też nie ma żadnych norm prawnych odnoszących się wyłącznie do zawierania kontraktów w sektorze budowlanym.
Również na Malcie nie obowiązują żadne normy prawne ani dobrowolne kodeksy postępowania w tym zakresie. Wzorcowe warunki kontraktowe FIDIC stosowane są jedynie za porozumieniem stron umowy.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej