Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna - kiedy nie trzeba jej mieć? Kto musi mieć kasę fiskalną?

2023-05-11 11:47
działalność nierejestrowana a kasa fiskalna 2023
Autor: getty images Kiedy nie trzeba miec kasy fiskalnej przy działalności nierejestrowanej, a kiedy trzeba ją mieć?

Prawo działalności nierejestrowanej ma na celu maksymalne ułatwienie prowadzenia niewielkiego przedsiębiorstwa. System wprowadził wiele uproszczeń, a od 1 lipca 2023 ma być ich jeszcze więcej. W artykule odpowiemy na pytanie, czy kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa.

Spis treści

 1. Kiedy można prowadzić działalność nierejestrową?
 2. Jakie zmiany w działalności gospodarczej od 1 lipca 2023?
 3. Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna
 4. Kto musi mieć kasę fiskalną przy działalności nierejestrowanej?

Kiedy można prowadzić działalność nierejestrową?

Działalność nierejestrowa to niewielka działalność zarobkowa osób fizycznych, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu, która nie wymaga rejestracji firmy. Oznacza to, że aby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu w rejestrze CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność nierejestrową można prowadzić jeżeli:

 • miesięczne przychody z działalności w żadnym miesiącu nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, czyli w 2023 roku: od 1 stycznia do 30 czerwca 1745 zł, od 1 lipca do 31 grudnia 1800 zł.
 • przez ostatnie 5 lat (60 miesięcy) osoba nie wykonywała działalności gospodarczej.

Czytaj też:

Jakie zmiany w działalności gospodarczej od 1 lipca 2023?

Zgodnie z art. 24 tej ustawy limit zmieni się od 1 lipca 2023. Wtedy wchodzi w życie przepis art. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Artykuł otrzymał brzmienie: „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”.

Oznacza to, że w pierwszej połowie bieżącego roku nierejestrowaną działalność można prowadzić tylko do wysokości 1745 zł miesięcznie. Natomiast od 1 lipca 2023 wzrośnie on do 2700 zł, ponieważ jednocześnie wzrośnie i płaca minimalna (do wysokości 3600 zł) i limit.

Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna

Aktualnie obowiązuje zasada, że podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł, nie muszą ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej. Ta zasada dotyczy również działalności nierejestrowej.

Jeżeli np. osoba fizyczna rozpoczęła działalność w trakcie poprzedniego roku, to obrót nie może przekroczyć 20 tys. zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym. Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit 20 tys. zł został przekroczony. Termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

Przykład: Jeśli limit został przekroczony 30 czerwca 2021 roku. Od 1 września 2021 przedsiębiorca nie jest już zwolniony z posiadania kasy fiskalnej i musi zacząć z niej korzystać.

Kto musi mieć kasę fiskalną przy działalności nierejestrowanej?

Kasa fiskalna jest jednak potrzebna w przypadku sprzedaży towarów lub usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Są to m.in.

 • gaz płynny,
 • części do silników spalinowych,
 • nadwozia do pojazdów silnikowych,
 • sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny,
 • perfumy i wody toaletowe,
 • usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • doradztwo podatkowe,
 • świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne (również sezonowo),
 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Sprzedaż takich towarów lub usług, trzeba koniecznie ewidencjonować na kasie fiskalnej, niezależnie od wielkości obrotu.

Źródło:gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej