Duże zmiany w umowach o pracę. Już od 26 kwietnia 2023 nowe przepisy!

2023-04-05 12:54
umowa o pracę
Autor: gettyimages Co się zmienia w umowach o pracę w 2023?

Zmiany w umowach o pracę 2023 przewiduje nowy Kodeks pracy. Nowe przepisy mają dotyczyć m.in. umowy o pracę zawieranej na okres próbny. Okres, na jaki będzie mogła zostać zawarta taka umowa, może wynieść od 1 do 3 miesięcy maksymalnie. Jakie jeszcze zmiany w umowach o pracę czekają nas od 26 kwietnia?

Spis treści

  1. Zmiany w umowach na czas próbny w 2023 roku
  2. Lepsza ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony
  3. Zatrudnienie i zwolnienie pracownika na jasnych zasadach

Nowelizacja Kodeksu pracy ma wprowadzić do polskiego prawa unijne rozwiązania m.in. dotyczące zatrudnienia. Zmiany przepisów będą dotyczyły m.in. umów o pracę na czas określony. Ustawodawca dąży, aby pracodawcy nie nadużywali tego rodzaju umów a pracownicy mieli stabilne miejsce zatrudnienia, najlepiej na czas nieokreślony.

Prezydent RP 23 marca 2023 podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 4 kwietnia 2023. Oznacza to, że nowe przepisy wchodzą w życie 26 kwietnia 2023 (tj. po 21 dniach vacatio legis).

Zmiany w umowach na czas próbny w 2023 roku

Długość okresu próbnego będzie uzależniona od długości umowy o pracę na czas określony, czyli od rodzaju kolejnej umowy o pracę. Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawierana zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • na 1 miesiąc – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas określony wynoszący mniej niż 6 miesięcy;
  • na 2 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy na czas określony wynoszący przynajmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 12 miesięcy;
  • na 3 miesiące – w przypadku zamiaru zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy lub na czas nieokreślony.

Pracodawca będzie miał możliwość przedłużenia umowy o pracę na okres próbny zawartej na 1 lub 2 miesiące, o 1 miesiąc tylko w uzasadnionych przypadkach. Umowa na czas próbny będzie mogła być wydłużona maksymalnie na 3 miesiące.

Ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe tylko pod jednym warunkiem - jeżeli ma być on zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Lepsza ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony

Nowy Kodeks pracy zakłada też zmiany w rozwiązywaniu umów o pracę na czas określony. W przepisach przewidziano, że pracodawca będzie musiał uzasadniać wypowiedzenie takiej umowy i skonsultować je z reprezentującym pracownika związkiem zawodowym. W tej chwili taki obowiązek spoczywa na pracodawcy tylko w przypadku wymówienia umowy na czas nieokreślony.

Wymóg podania przyczyny zwolnienia będzie pewną przeszkodą w rozwiązywaniu takich umów. Pracownicy zyskają w ten sposób możliwość kwestionowania przyczyn rozwiązania umowy o pracę. Nowe przepisy przewidują też, że zwolniona w ten sposób osoba będzie mogła domagać się przed sądem przywrócenia do pracy, a nie tylko odszkodowania.

Zatrudnienie i zwolnienie pracownika na jasnych zasadach

Nowe przepisy zakładają też lepszy dostęp pracowników do rzetelnej informacji o warunkach zatrudnienia. Pracodawca ma jasno sygnalizować np. zasady pracy zmianowej, jeśli taka przewidziana jest w firmie, prawie pracownika do szkoleń, jeśli są przewidziane itp. Raz w roku pracownik będzie mógł wnioskować np. o umowę na czas nieokreślony lub o cały etat, jeśli nie pracuje w pełnym wymiarze godzin. Pracodawca ma uwzględnić wniosek zatrudnionego, a w przypadku odmowy, podać jej przyczynę.

Źródło: PAP

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej