Drgnęło między samorządem a biznesem

2009-09-28 17:46
Termy Warmińskie
Autor: KPP Przedsięwzięcie realizowane w ramach PPP

Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że nastąpi przełom w nawiązywaniu współpracy między samorządami a prywatnym biznesem. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że wartość inwestycji, które mogą być zrealizowane w oparciu o przepisy nowej ustawy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym (PPP) sięga prawie 7 mld zł.

W poprzednio obowiązującej ustawie były zbyt skomplikowane i zbiurokratyzowane procedury - mówi Adam Ambrozik ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich. - W pracach nad nowym projektem resort gospodarki uwzględnił uwagi i opinie KPP - podkreślił.

Obowiązek przeprowadzania badań przed rozpoczęciem projektu, nadmierna ilość wymogów formalnych, bez względu na rozmiary projektu, konieczność określania ryzyka, brak swobody i elastyczności oraz obowiązek uzyskania pozwolenia Ministra Finansów, to według Konfederacji Pracodawców Polskich główne przyczyny fiaska poprzednio obowiązującej ustawy.

W pracach nad nowym projektem resort gospodarki uwzględnił większość uwag, zgłaszanych przez KPP, w istotny sposób modyfikując zasady podejmowania decyzji o realizacji danego przedsięwzięcia w ramach formuły PPP. W szczególności uproszczone zostały procedury przed realizacyjne, co było największą bolączką przedstawicieli samorządów.

Nowa ustawa o PPP z 19 grudnia 2008 r. wprowadziła wiele korzystnych zmian, przede wszystkim zwiększony został katalog podmiotów publicznych, wprowadzono bardziej ogólne pojęcie definicji przedsięwzięcia, jak również zrezygnowano ze szczegółowego określania zakresu i treści umowy o Partnerstwie Publiczno - Prywatnym.

- Takim przykładem współpracy, w ramach nowej ustawy o PPP, jest projekt Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Budowa kompleksu hotelowo-rekreacyjnego oraz basenów z wodami geotermalnymi, to koszt 35 mln euro - mówi Adam Ambrozik.

Według Konfederacji, inwestycje zrealizowane w oparciu o nowe PPP, zachęcą inne jednostki samorządu terytorialnego, do realizacji projektów w oparciu właśnie o ten model.


Dobre przykłady Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Termy nie Rzymskie, ale Warmińskie

Mieszkam tuż obok term. Wyobraź sobie więc te najprzeróżniejsze głosy, których już uszy ścierpieć nie mogą. Siłacze ćwiczą i wyrzucają w górę ręce obciążone ciężarami (...); kiedy trafi się jakiś próżniak, któremu sprawiają przyjemność pospolite masaże, słyszę klaskanie dłoni o ciało (...) Masz dalej tych, co skaczą do wody z impetem, rozbijając ją, (...) wyobraź sobie piszczący i skrzekliwy głos niewolnika - depilatora (...) To opis autorstwa Luciusa Anneusa Seneki zmarłego w 65 r. n. e. Termy były dostępne dla wszystkich – niezależnie od statusu materialnego. Oferowały baseny z zimną i gorącą wodą, łaźnie - suche i parowe, masaże, sale gimnastyczne, boiska, pokoje do wypoczynku, bufety. Były zaopatrywane w wodę źródlaną.
A jakie będą Termy Warmińskie - nowa atrakcja turystyczna Warmii, pionierska inwestycja w Lidzbarku Warmińskim, realizowana w ramach projektu partnerstwa publiczno – prywatnego?...

Informacje ogólne
Budowa kompleksu hotelowo - rekreacyjnego oraz basenów z wodami geotermalnymi - pierwszego tego typu obiektu na Warmii i Mazurach - będzie kosztować 35 mln euro. Inwestycja ma być zakończona do 2012 roku. Znajdować się będzie przy drodze krajowej nr 51, prowadzącej do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w Bezledach.
Największą jej atrakcją będzie zespół basenów z ciepłą wodą solankową o temperaturze 27 - 36 st. C. Dodatkowymi atrakcjami będą: zjeżdżalnie, fontanny, wodospady, bicze wodne, a także: park linowy, tężnie, stawy rybne, łowiska, lodowisko, tereny do paintballa, skatepark i strzelnica golfowa. Dla dzieci przewidziano "bobrowy plac zabaw" ze strumykami oraz przejściami wodnymi.

Założenia projektu
Projekt "Termy Warmińskie" zakłada budowę kompleksu basenów: krytych i otwartych, zasilanych wodami geotermalnymi oraz z miejskiego ujęcia wody. Według planu, łączna powierzchnia lustra wody w basenach będzie wynosić około 2000 m2.
Głównym obiektem będzie budynek basenów krytych, obejmujący baseny do celów balneologicznych oraz baseny rekreacyjne wyposażone w różne atrakcje, jak np.: zjeżdżalnie, masaże, fontanny, wodospady, bicze wodne itp. Ponadto w tym budynku znajdą się: sauny, jacuzzi, groty solne, solaria, fitness, gabinety odnowy biologicznej, kręgielnia, punkt gastronomiczny oraz gabinety z innowacyjnymi formami rehabilitacji, np. wiihabilitacji (rehabilitacja osób po udarach i operacjach z wykorzystaniem konsoli do gier firmy Nintendo). W obiekcie znajdą się także pomieszczenia socjalno-administracyjne, takie jak: szatnie-przebieralnie, toalety, prysznice i umywalnie, kasy itp.
Na zewnątrz będą baseny rekreacyjne dla dorosłych i dzieci wraz z miejscami do leżakowania. Planuje się także budowę hotelu na ok. 200 miejsc noclegowych z salami konferencyjnymi.
Wokół obiektu powstanie teren zielony wraz z parkingiem, chodnikami, oświetleniem i urządzeniami małej architektury oraz kortami tenisowymi, małymi boiskami sportowymi, parkiem linowym, tężniami, ścieżkami spacerowymi, rowerowymi i trasami dla łyżworolkarzy oraz polem do Range Golfa i ścianką do wspinaczki. O ile pozwolą na to warunki terenowe, planuje się także założenie stawów rybnych z myślą o miłośnikach wędkarstwa.

Wykonalność:
Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o wielkości 17, 4823 ha w gminie Lidzbark Warmiński. Działka jest własnością Powiatu Lidzbarskiego. 25 marca 2009 roku Powiat podpisał umowę wstępną z Instytucją Zarządzającą – Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na finansowanie przedsięwzięcia w wysokości 17,5 mln euro (tj. 50%) z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013. Dotacja ta będzie zagwarantowana dla Partnera Prywatnego realizującego projekt.

Infrastruktura funkcjonalno - użytkowa:
Głównym obiektem będzie budynek basenowo-hotelowy, znajdujący się w centralnej części działki. Dodatkowo projektuje się cztery budynki sanitarno-techniczne oraz budynek magazynowy.

Główny budynek będzie spełniał następujące funkcje:
A. hotelową,
B. kąpielowo-relaksującą,
C. terapeutyczną i odnowy biologicznej.

Ad. A - Charakterystyka części hotelowej:
Część hotelowa będzie obejmować część mieszkalną z 200 miejscami, restaurację z zapleczem, recepcję oraz sale konferencyjne. Będzie miała połączenie komunikacyjne z częścią basenową oraz rekreacyjno - usługową. W części południowej zlokalizowane będą pomieszczenia terapeutyczne, odnowy biologicznej, sauny, kręgielnia, sala fitness i siłownia.
Ad. B - Charakterystyka części kąpielowo-relaksującej:
Na terenie zlokalizowane będą kąpieliska z wodą termalną o różnej temperaturze i różnym sposobie użytkowania.
Ad. C – Charakterystyka części terapeutycznej i odnowy biologicznej
O tym, jakie rodzaje zabiegów będą wykonywane, zdecyduje Partner Prywatny.

Uwarunkowania geologiczne:

Autorzy opracowania “Studium możliwości wykorzystania wód termalnych w Lidzbarku Warmińskim”– Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. - wskazują na optymalny dla celów Term Warmińskich horyzont wodonośny jury dolnej, co oznacza, że źródła te z powodzeniem mogą być wykorzystane zarówno w lecznictwie, jak i rekreacji.

Sposób realizacji - współpraca z Partnerem Prywatnym:
Powiat Lidzbarski - jako Instytucja Realizująca Projekt – wybiera Partnera Prywatnego, który staje się Beneficjentem projektu i stroną dla Zarządu Województwa (Instytucji Zarządzającej), przejmując prawa i obowiązki wynikające z PreUmowy. Taką procedurę przewidują dwie ustawy: o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r oraz o koncesji na roboty budowlane lub usługi z  9 stycznia 2009 r.
Umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym przewiduje obustronne zobowiązania według następującej kolejności:
1. Partner zobowiązany jest do wybudowania obiektów termalnych zgodnie z założeniami Powiatu nie później niż do końca 2012 roku, oraz do utrzymania 5-letniej trwałości projektu.
2. Partner Prywatny staje się pełnoprawnym właścicielem i zarządzającym obiektem i przejmuje zobowiązania wynikające z PreUmowy.
3. Powiat przekazuje prawa wynikające z PreUmowy, dotyczące gwarancji finansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 -2013.
4. Powiat udostępnia nieruchomość gruntową, na której powstaną obiekty termalne (prawdopodobnie na zasadzie długoletniej dzierżawy).
Kryteria wyboru Partnera Prywatnego zostaną określone dwustopniowo:
Etap I
- Zdolność ekonomiczno – finansowa
- Kwalifikacje techniczne lub zawodowe
- Uprawnienia do wykonywania określonej działalności
- Niekaralność
Etap II
Szczegółowe kryteria wyboru, m.in. nawiązanie do koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej Powiatu, do wysokości czynszu dzierżawnego i inne.

(Opracowanie KPP)

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej