Dotacje na otwarcie firmy 2024. Kto może starać się o dofinansowanie rozpoczęcie na działalności gospodarczej? Ile wynosi dotacja?

2024-03-25 12:32
Dofinansowanie
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Dofinansowanie do rozpoczęcia działałalności gospodarczej - ile można dostać w 2024?

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 można dostać z PUP. To forma pomocy dla osób, które chcą same stworzyć dla siebie miejsce pracy, rozpoczynając własną działalność gospodarczą. Jak zdobyć dofinansowanie na start 2024? Na co i ile można dostać?

Spis treści

 1. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 - warunki
 2. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?
 3. Ile wynosi dofinansowanie z urzędu pracy?
 4. Na co można dostać dofinansowanie w 2024 roku?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Jedną z form pomocy dla osób zakładających działalność gospodarczą jest zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne lub opłacanie ich na preferencyjnych warunkach. Można także skorzystać z bezzwrotnych dotacji z urzędu pracy, ale ta forma pomocy dostępna tylko pod pewnymi warunkami.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2024 - warunki

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, aby dostać jednorazowe, bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, jest rejestracja w urzędzie pracy jako:

 • osoba bezrobotna,
 • opiekun osoby niepełnosprawnej, nigdzie nie pracujący i poszukujący pracy,
 • absolwent centrum integracji społecznej
 • absolwent klubu integracji społecznej.

Dodatkowo osoba starająca się o dotacje musi spełnić inne warunki:

 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.;
 • nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o bezzwrotną dotację jest składany w regionalnym urzędzie pracy. Dokumenty trzeba złożyć jeszcze przed rejestracją działalności gospodarczej. Wniosek musi zawierać:

 • kwotę dofinansowania
 • rodzaj planowanej działalności
 • kalkulację kosztów podjęcia działalności i źródeł jej finansowania;
 • szczegółowy spis wydatków;
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków – np. akt notarialny, blokada konta, poręczenie itp.

Ile wynosi dofinansowanie z urzędu pracy?

Dofinansowanie nie może przekroczyć 6-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie od marca do maja maksymalna kwota wynosi 45 242 zł, gdyż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7540 zł. Regionalne urzędy pracy mogą ją zmniejszyć, co przekłada się na fakt, że maksymalna pomoc przeważnie wynosi mniej ok. 30 000 zł.

Warunkiem bezzwrotnej pomocy jest prowadzenie działalności przez 12 miesięcy od rozpoczęcia bez okresów jej zawieszenia i nie podejmowanie zatrudnienia przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia. Te warunki przestają obowiązywać w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Na co można dostać dofinansowanie w 2024 roku?

Dotację z urzędu pracy nie można przeznaczyć na dowolny cel. Musi być ona spożytkowana na zakup:

 • środków trwałych – maszyn, urządzeń, narzędzi;
 • oprogramowania
 • towarów do dalszej odsprzedaży,
 • wyposażenie i adaptację miejsca prowadzenia działalności
 • materiały i surowce niezbędne do prowadzenia działalności, np. zakup produktów żywnościowych przy prowadzeniu firmy gastronomicznej, drewna i materiałów obiciowych przy prowadzeniu zakładu tapicerskiego.

Pamiętać należy o progach procentowych jakie można przeznaczyć na konkretną kategorię wydatków. Te warunki ustalają już regionalne urzędy pracy. Najczęściej największą pulę środków do 50% można przeznaczyć na zakup środków trwałych; w przypadku materiałów do prowadzenia działalności to limit wynosi od 20 – 50%.

źródło: Zielonia Linia (zielonalinia.gov.pl), biznes.gov.pl

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej