Dopłaty do wymiany eternitu 2024 tylko do 12 stycznia! Kto może skorzystać i na jakich zasadach?

2024-01-11 8:08
Dofinansowanie do wymiany dachu
Autor: Getty Images Dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu 2024 - do 12 stycznia 2024 można składać wnioski o wymianę pokrycia dachowego. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dopłaty do wymiany eternitu to projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy. ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do wymiany eternitu wyłącznie drogą elektroniczną i tylko do 12 stycznia 2024. Dla kogo dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu? Ile wynosi dopłata? Jakie warunki trzeba spełnić?

Ważne

15 grudnia 2023 ruszył drugi nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany dachu połączone z usunięciem materiałów zawierających azbest. Jest on uzupełnieniem aktualnie realizowanego programu utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest tj. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wymiany dachu wynosi 250 mln zł. Podstawą akcji dotowania wymiany dachu jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2022 poz. 1830).

Nowe życie domu podcieniowego na Żuławach. Odbudowa budynku z historią

Spis treści

 1. Dopłaty do wymiany eternitu - dla kogo w 2024?
 2. Ile wynosi dofinansowanie do nowego dachu?
 3. Jakie warunki dopłat do wymiany eternitu 2024?
 4. Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie
 5. Od kiedy można składać wnioski o dofinansowanie do wymiany dachu?
 6. Gdzie złożyć wniosek o dopłatę do wymiany eternitu
 7. Kiedy wypłata pieniędzy na nowy dach?
 8. Co dalej z eternitem?

Dopłaty do wymiany eternitu - dla kogo w 2024?

O dopłaty mogą ubiegać się rolnicy (osoby fizyczne), którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub którym przyznano dopłaty bezpośrednie w roku złożenia wniosku o dopłatę lub go poprzedzającym. Rolnik musi być też właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachowe. Musi mieć nadany numer identyfikacyjny rolnika i być pełnoletni.

Ile wynosi dofinansowanie do nowego dachu?

Dofinansowanie to 40 zł do m², a limit powierzchni dachu, którą można wymienić z wykorzystaniem wsparcia, to maks. 500 m². Z wyliczeń wychodzi, że maksymalne dofinansowanie to 20 000 zł.

Jakie warunki dopłat do wymiany eternitu 2024?

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić następujące warunki:

 • wymiana dachu nie powinna być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku,
 • musi dotyczyć pokrycia dachowego na całym budynku,
 • prace związane z wymianą nie mogą trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i zakończyć się nie później niż do końca 2025 roku.

Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie

Przyjęto 2 kryteria premiowania wniosków. O kolejności przysługiwania wsparcia zadecyduje suma punktów uzyskanych na podstawie następujących zasad:  

 • jeśli inwestycja będzie realizowane na terenie powiatów o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, możliwe jest przyznanie 3 punktów,
 • gdy przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika (urodzonego po 31 grudnia 1982 r.) przyznaje się 5 punktów.

Niespełnianie tych 2 kryteriów nie wyklucza uzyskania dofinansowania. Wnioskodawcy będą informowani o wyniku oceny.

Od kiedy można składać wnioski o dofinansowanie do wymiany dachu?

Przyjmowanie wniosków ruszyło 15 grudnia 2023 roku i potrwa do 12 stycznia 2024.

ARiMR ma 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków na ich ocenę. Jednak jeśli inwestycja zostanie skierowana do kontroli, termin wydłuża się do 60 dni.

Gdzie złożyć wniosek o dopłatę do wymiany eternitu

Wnioski będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyłącznie w formie elektronicznej. Trzeba będzie skorzystać z formularza udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), pod adresem epue.armir.gov.pl.

Kiedy wypłata pieniędzy na nowy dach?

Przewidziano wsparcie w formie ryczałtu, czyli pieniądze będą wypłacane po zrealizowaniu inwestycji. Będzie można również wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości 50% wartości przedsięwzięcia.

Co dalej z eternitem?

Przed zakończeniem przedsięwzięcia rolnik powinien zgłosić w gminie wymienione pokrycie dachowe do utylizacji, w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Program realizowany w latach 2019-2023. Zostanie ono wywiezione i utylizowane w ramach gminnych planów usuwania azbestu.

Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest należy składać:

 • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”),
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej