Donos do ZUS - jak go napisać? Gdzie złożyć? Czy może być anonimowy?

2023-05-11 15:35
Donos do ZUS
Autor: getty images Jak napisać donos do ZUS? Wzór i metody dostarczenia

Zatrudnianie na „czarno” bez umowy czy zaniżanie składek do ZUS-u to łamanie prawa. W takich wypadkach pracownik powinien interweniować u pracodawcy. Jeśli to niemożliwe, albo nie przyniosło efektu, to warto złożyć skargę do ZUS-u. Po otrzymaniu donosu urzędnicy rozpoczną procedurę, w tym kontrolę w zakładzie pracy.

Spis treści

  1. Kto i kiedy może złożyć donos do ZUS?
  2. Jak można złożyć donos do ZUS?
  3. Jak napisać skargę do ZUS?
  4. Czy donos do ZUS może być anonimowy?

Kto i kiedy może złożyć donos do ZUS?

Opłaty do ZUS-u są wysokim kosztem dla pracodawców i niektórzy dopuszczają się nadużyć. Na przykład odliczając składki od niższej podstawy, niż ta, na jaką umawiają się z pracownikiem. Zatrudnianie bez umowy to kolejny sposób na obniżenie kosztów działalności. Jest to więc także działanie na szkodę pracownika.

Również pracodawca może podejrzewać, że pracownik jest nieuczciwy. Dzieje się tak, gdy osoba długo przebywa na zwolnieniu lekarskim, a w międzyczasie na przykład wykonuje dodatkową pracę zarobkową. Nadużycia mogą występować także w przypadku rent, emerytur i zasiłków. W takim wypadku dobrze jest złożyć skargę do ZUS-u. Donos – choć kojarzy się negatywnie jako próba oczernienia, jest tak naprawdę informowaniem urzędu o łamaniu prawa. Sygnalistą może być pracownik, jego rodzina, pracodawca, ale także każda inna osoba, która zauważy problem.

Jak można złożyć donos do ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje kilka możliwości poinformowania o nadużyciach, sygnalista może zgłosić sprawę:

  • poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej ZUS;
  • poprzez pocztę elektroniczną, należy opisać przypadek i wysłać na adres sygnalista@zus.pl;
  • poprzez pocztę tradycyjną, należy opisać przypadek i wysłać na adres: Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3/5 ​​​​​​​(z dopiskiem: do rąk własnych);
  • telefonicznie w dniach i godzinach pracy urzędu, należy dzwonić pod numer: 22 667 19 65 lub 22 667 19 75;
  • osobiście, należy wcześniej umówić się na spotkanie.

Jak napisać skargę do ZUS?

W skardze należy przedstawić, na czym polega nadużycie. Opis powinien być konkretny, oparty na faktach, dobrze jest także załączyć dokumenty, jeśli sygnalista takie posiada. W skardze należy wskazać oddział ZUS-u, w którym doszło do nieprawidłowości, a także podać dane identyfikacyjne, umożliwiające ustalenie, kto dopuszcza się nadużycia. Będą to dane osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa. Urzędnicy zalecają składanie donosów w formie pisemnej, czyli za pomocą formularza, listu i e-maila. Pozwala to uniknąć pomyłek, na przykład w nazwiskach czy nazwach. Wszystkie donosy trafiają do odpowiedniej jednostki w centrali ZUS-u w Warszawie. Urząd zapewnia, że dostęp do informacji mają tylko uprawnieni pracownicy.

Czy donos do ZUS może być anonimowy?

W skardze do ZUS-u możemy podać swoje imię i nazwisko. Urzędnicy informują, że wówczas dane osobowe sygnalisty pozostają pod szczególną ochroną. Podpisując się pod donosem możemy także oczekiwać, że dostaniemy odpowiedź na naszą skargę. Jednak jeśli sygnalista jest zastraszony lub obawia się konsekwencji swojego czynu, może złożyć donos anonimowo.

Jedną z możliwości jest wypełnienie formularza na stronie ZUS-u. Znajdują się w nim trzy pola do wypełnienia: obszar (renty, emerytury, zasiłki, składki, ubezpieczenia, inne), jednostka organizacyjna ZUS: wybieramy Departament Kontroli Wewnętrznej i ostatnie pole: treść zgłoszenia. Tutaj opisujemy nadużycie. W formularzu nie podajemy więc swoich danych osobowych. Oczywiście można wysłać też skargę listownie bez podawania swoich danych osobowych. Jednak składając donos anonimowo tracimy możliwość komunikacji z urzędnikami i nie otrzymamy odpowiedzi na naszą skargę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej