Dokumentacja budowy - nowa definicja. Od kiedy obowiązuje? Co zmiana oznacza dla uczestników procesu budowlanego?

2023-05-15 13:25
Zmiana definicji dokumentacji budowy
Autor: Gettyimages Nowa definicja dokumentacji budowy obowiązuje już od 27 stycznia 2023

Zgodnie z znowelizowanym art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne i książkę obmiarów. Co zostało zmienione? Od kiedy obowiązuje nowa definicja dokumentacji budowy?

Ustawodawca cyklicznie stara się uporządkować regulacje prawne określone w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). W artykule skupimy się na kwestii związanej z definicją dokumentacji budowy w kontekście obowiązujących już zmian w prawie budowlanym.

Jaka jest aktualna definicja dokumentacji budowy?

Zgodnie z znowelizowanym art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne i książkę obmiarów.

Na pierwszy rzut oka opisywana definicja w zasadzie nie uległa zmianie. Jednak tak nie jest. Co się zatem zmieniło?

Nowa definicja dokumentacji budowy

Jeżeli jednak dokładnie przyjrzymy się dotychczasowemu brzmieniu art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego i zestawimy go z aktualnie obowiązującym, wówczas zauważymy, że zmiany obejmują:

  • określenie wprost, że do dokumentacji budowy należą rysunki i opisy służące realizacji obiektu (poprzednio ustawodawca posługiwał się sformułowaniem „w miarę potrzeby”);
  • obok pozwolenia na budowę dodano również zgłoszenie co należy ocenić niezwykle pozytywnie, gdyż jest to okoliczność oczywista z punktu widzenia inwestycji budowlanych;
  • sformułowanie „operaty geodezyjne”, zostały zastąpione przez „dokumenty geodezyjne”, zatem doszło do rozszerzenia katalogu definicji;
  • rezygnację z obowiązku przedkładania dziennika montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu.

Od kiedy obowiązuje nowa definicja dokumentacji budowy?

Należy wyjaśnić, że nowa definicja dokumentacji budowy obowiązuje już od 27 stycznia 2023 r. Regulacja ta została wprowadzona art. 3 pkt 13 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz. U. 2022.1557).

Co zmiana definicji oznacza dla uczestników procesu budowlanego?

Zmiany te należy ocenić bardzo korzystnie. Doprecyzowują one dotychczasowe zakresy, uzupełniają dokumentację o oczywiste elementy jak np. dokumenty związane ze zgłoszeniem. Definicję na tym etapie można ocenić jako spójną i oddającą dążenie ustawodawcy do eliminacji wątpliwości w przepisach Prawa budowlanego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej