Dodatek mieszkaniowy dla emeryta 2023 - ile wynosi dofinansowanie dla seniorów? Jakie warunki?

2023-03-24 16:35
Dodatek mieszkaniowy dla emeryta 2023
Autor: Getty Images W 2023 roku emeryci mogą starać się o dopłatę do czynszu

Dodatek mieszkaniowy dla emeryta? Trzeba wiedzieć, że w 2023 roku wszystkie osoby, które pobierają niskie emerytury i nie stać ich na opłacenie czynszu, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie do czynszu? Ile wynosi dopłata? Wyjaśniamy.

Spis treści

 1. Dodatek mieszkaniowy dla emeryta 2023
 2. Dla kogo dodatek mieszkaniowy w 2023?
 3. Kto może złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?
 4. Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać dofinansowanie do mieszkania?
 5. Dodatek mieszkaniowy dla emeryta - kryterium metrażowe
 6. Wniosek o dodatek mieszkaniowy dla emeryta 2023 - gdzie złożyć?

Dodatek mieszkaniowy dla emeryta 2023

Dodatek mieszkaniowy przeznaczony jest dla osób które mają niskie dochody, w tym dla ludzi starszych, otrzymujących niską emeryturę. Dodatek przeznaczony jest dla tych, którzy nie są w stanie opłacić czynszu i ponieść innych kosztów utrzymania mieszkania.

Dla kogo dodatek mieszkaniowy w 2023?

O dodatek mieszkaniowy mogą się starać osoby spełniające 3 warunki łącznie:

 • są właścicielami mieszkania (posiadają tytuł prawny do lokalu),
 • zamieszkują lokal mieszkaniowy spełniający kryterium metrażowe,
 • spełniają kryterium dochodowe.

Kto może złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać wszyscy, którzy:

 • są najemcą albo podnajemcą mieszkania,
 • zajmują lokal mieszkalny i mają spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
 • zajmują mieszkanie znajdujące się w budynku, który jest ich własnością lub są właścicielem samodzielnego mieszkania,
 • mają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania i w związku z tym ponoszą wydatki,
 • zajmują mieszkanie, a nie mają do niego tytułu prawnego, ale jednocześnie czekają na przysługujący im lokal zamienny albo na najem socjalny lokalu.

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać dofinansowanie do mieszkania?

Podstawowym warunkiem jest średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym z ostatnich trzech miesięcy. Kryterium dochodowe wynosi:

 • 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie wieloosobowym.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi:

 • 2265,01 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1698,76 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek mieszkaniowy dla emeryta - kryterium metrażowe

O dodatek mieszkaniowy można się starać, gdy powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (lub 50%, jeśli wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu).

Aktualnie powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby – 35 m²,
 • dla 2 osób – 40 m²,
 • dla 3 osób – 45 m²,
 • dla 4 osób – 55 m²,
 • dla 5 osób – 65 m²,
 • dla 6 osób – 70 m².

Powierzchnię tą powiększa się o 15 m², jeżeli:

 • w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim,
 • lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Powiększenie jest niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy dla emeryta 2023 - gdzie złożyć?

Dokumenty należy złożyć zazwyczaj w ośrodku pomocy społecznej (MOPS) w miejscu zamieszkania.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można pobrać w urzędzie gminy (lub miasta) albo w ośrodku pomocy społecznej, a także ze stron internetowych tych instytucji. O tym, jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy, jakie dokumenty należy do niego dołączyć, piszemy poniżej w artykule: Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2023 - jak złożyć?

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest do 10-go dnia każdego miesiąca na konto zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej