Dodatek mieszkaniowy 2023 - ile wynosi? Dla kogo dodatek mieszkaniowy?

2023-03-24 13:40
dodatek mieszkaniowy 2023
Autor: gettyimages Dodatek mieszkaniowy to forma finansowego wsparcia dla osób o najniższych dochodach

Dodatek mieszkaniowy w 2023 przyznawany jest na podobnych zasadach jak w latach ubiegłych. Z dodatku mieszkaniowego mogą skorzystać te osoby, które mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych, np. czynszu. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać wsparcie finansowe w postaci dodatku mieszkaniowego?

Spis treści

 1. Dla kogo dodatek mieszkaniowy w 2023?
 2. Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w 2023?
 3. Jakie są kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego?
 4. Komu nie przysługuje dodatek mieszkaniowy?
 5. Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2023

Dla kogo dodatek mieszkaniowy w 2023?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy finansowej, o którą mogą się starać osoby spełniające 3 warunki łącznie:

 1. są właścicielami mieszkania (posiadają tytuł prawny do lokalu),
 2. zamieszkują lokal mieszkaniowy spełniający kryterium metrażowe,
 3. spełniają kryterium dochodowe.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w 2023?

Wysokość dodatku mieszkaniowego została określona jako procent dochodów gospodarstwa domowego. Jest to różnica pomiędzy wydatkami takimi jak np. czynsz, opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki i wywóz nieczystości, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie liczącym od dwóch do czterech osób,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie pięcioosobowym i większym.

Jakie są kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego?

1. Ważny metraż mieszkania

O dodatek mieszkaniowy można się starać, gdy powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (lub 50%, jeśli wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu).

Liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu

Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna + 30%
1 os. 35 m² 45 m²
2 os. 40 m² 52,0 m²
3.os 45 m² 58,5 m²
4 os. 50 m² 71,5 m²
5 os. 55 m² 84,5 m²
6 os. 60 m² 91,0 m²

Powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m², jeżeli:

 • w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim,
 • lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Powiększenie jest niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% w gospodarstwie wieloosobowym. Od 9 lutego 2022 kryterium dochodowe wynosi:

 • 2265,01 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1698,76 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Komu nie przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Kryterium dochodowe wytycza granice uzyskania dodatku mieszkaniowego, ale ustawa przewiduje dodatkowe ograniczenia. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się także, gdy jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2023

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można pobrać w urzędzie gminy (lub miasta) albo w ośrodku pomocy społecznej, a także ze stron internetowych tych instytucji. O tym, jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy, jakie dokumenty należy do niego dołączyć, piszemy poniżej.

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest do 10-go dnia każdego miesiąca na konto zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej