Dodatek mieszkaniowy 2023 - ile wynosi? Dla kogo dodatek mieszkaniowy? Jakie kryterium dochodowe?

2023-09-18 12:44
dodatek mieszkaniowy 2023
Autor: Szymon Starnawski Dodatek mieszkaniowy 2023 to forma finansowego wsparcia dla osób o najniższych dochodach

Dodatek mieszkaniowy w 2023 przyznawany jest tym osobom, które mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych, np. czynszu. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać wsparcie finansowe w postaci dodatku mieszkaniowego? Jakie jest kryterium dochodowe w 2023?

Spis treści

 1. Dla kogo dodatek mieszkaniowy w 2023?
 2. Ile wynosi dodatek mieszkaniowy 2023 i od czego zależy?
 3. Jakie są kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego?
 4. Komu nie przysługuje dodatek mieszkaniowy?
 5. Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2023

Dla kogo dodatek mieszkaniowy w 2023?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy finansowej, o którą mogą się starać osoby, które:

 • są właścicielem mieszkania,
 • mają spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 • wynajmują albo podnajmują mieszkanie na umowę,
 • czekają na mieszkanie zamienne albo socjalne (orzeczenie z sądu, że przysługuje taki lokal).

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy 2023 i od czego zależy?

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2023 to 250-380 zł. Wysokość dodatku obliczy urzędnik w gminie.

Wysokość dodatku zależy od:

 • dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym,
 • wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania (czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór śmieci),
 • stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

Jakie są kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego?

1. Ważny metraż mieszkania

O dodatek mieszkaniowy można się starać, gdy powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (lub 50%, jeśli wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu).

Liczba osób zamieszkujących w mieszkaniu

Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna + 30%
1 os. 35 m² 45 m²
2 os. 40 m² 52,0 m²
3.os. 45 m² 58,5 m²
4 os. 50 m² 71,5 m²
5 os. 55 m² 84,5 m²
6 os. 60 m² 91,0 m²

Powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m², jeżeli:

 • w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim,
 • lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Powiększenie jest niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% w gospodarstwie wieloosobowym. Kryterium dochodowe w 2023 wynosi:

 • 2 538,46 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1 903,85 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

W 2024 roku znacząco kryterium dochodowe znacząco wzrośnie.

Jeśli dochód jest wyższy również należy się dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki. Na przykład: średni dochód z ostatnich 3 miesięcy to 2003,85 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Próg 1903,85 zł przekroczony został o 100 zł, bo 2003,85 zł − 1903,85 zł = 100 zł. Dodatek wyniesie wówczas dla 190 zł, ale zostanie pomniejszony o kwotę nadwyżki, więc wyniesie 90 zł.

Komu nie przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Kryterium dochodowe wytycza granice uzyskania dodatku mieszkaniowego, ale ustawa przewiduje dodatkowe ograniczenia. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się także, gdy jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2023

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można pobrać w urzędzie gminy (lub miasta) albo w ośrodku pomocy społecznej, a także ze stron internetowych tych instytucji. O tym, jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy, jakie dokumenty należy do niego dołączyć, piszemy poniżej.

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest do 10-go dnia każdego miesiąca na konto zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej