Dodatek elektryczny 2023 - złożyłeś wniosek? Wypłaty nie dla wszystkich do 31 marca!

2023-03-20 14:15
dodatek elektryczny 2023
Autor: gettyimages Dodatek elektryczny 2023 - do kiedy wypłata dodatku 1000 zł i 1500 zł? Niektórzy wnioskodawcy dostaną wypłaty po terminie

Dodatek elektryczny 2023 trafi do tych gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła. Dopłaty do ogrzewania prądem nie przysługują jednak wszystkim. Dla kogo dodatek elektryczny 1000 i 1500 zł? Wypłaty dodatku elektrycznego miały potrwać do 31 marca. Niestety, nie wszyscy dostaną pieniądze w terminie.

Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Spis treści

  1. Do kiedy wniosek i wypłaty dodatku elektrycznego 2023?
  2. Dlaczego nie wszyscy dostaną dodatek elektryczny do 31 marca?
  3. Wniosek o dodatek elektryczny - weryfikacja
  4. Dla kogo dodatek elektryczny 2023?
  5. Dodatek elektryczny do pomp ciepła, ale nie dla fotowoltaiki!
  6. Kilka dodatków elektrycznych na jeden adres
  7. Dodatek elektryczny bez deklaracji CEEB i wniosku
  8. Wzór wniosku o dodatek elektryczny

Rząd szacuje, że z rozwiązania skorzysta ok. 800 tys. gospodarstw domowych. Na wypłaty dodatków elektrycznych rząd ma przeznaczyć ok. 1 mld zł.

Do kiedy wniosek i wypłaty dodatku elektrycznego 2023?

Przypomnijmy, że wniosek o jednorazową dopłatę do ogrzewania elektrycznego w wysokości 1000 lub 1500 zł można było złożyć do 1 lutego 2023. Gmina na wypłatę pieniędzy w ramach dodatku elektrycznego ma czas do 31 marca 2023 roku. Ale tylko teoretycznie, ponieważ z dodatkiem elektrycznym pojawił się pewien problem.

Dlaczego nie wszyscy dostaną dodatek elektryczny do 31 marca?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło bardziej szczegółowe wytyczne w sprawie przyznawania dodatku elektrycznego dopiero 24 lutego 2023. Wskazują one, że część wnioskujących nie będzie mogła liczyć na przyznanie dodatku elektrycznego, gdyż nie jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej. To oznacza, że wniosek powinien złożyć odbiorca, czyli ta osoba, która widnieje na umowie z dostawcą energii elektrycznej, a nie np. właściciel mieszkania lub domu.

Pojawiają się też informacje, że jeszcze nie wszystkie gminy dostały środki z resortu na wypłaty dodatku. Oznacza to, że prawdopodobnie będą opóźnienia w wypłatach świadczenia. Niektóre urzędy zapowiadają, że aby przyspieszyć procedury, będą z wnioskodawcami kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

Poniżej przypominamy warunki przyznawania dodatki elektrycznego.

Wniosek o dodatek elektryczny - weryfikacja

Trzeba wiedzieć, że informacje składane we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego podlegają odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego urzędnik będzie miał wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym informacji w nim podanych, może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia, będzie podstawą do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Dla kogo dodatek elektryczny 2023?

Jednorazowy dodatek elektryczny przewidziano dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, jest podwyższony do 1500 zł.

Dodatek elektryczny do pomp ciepła, ale nie dla fotowoltaiki!

Trzeba wiedzieć, że właścicielom domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę dodatek elektryczny się nie należy. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. 

Kilka dodatków elektrycznych na jeden adres

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe żyjące pod jednym adresem, ale które mają dwa różne źródła ogrzewania.

Nowe przepisy mówią, że "jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny".

Przesłanki do wypłaty dodatku elektrycznego w przypadku takich gospodarstw domowych ustali wójt, burmistrz albo prezydent miasta decyzją administracyjną, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nowelizacja określa (art. 2 ust 2d), też, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do CEEB, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Dodatek elektryczny bez deklaracji CEEB i wniosku

Przepisy przewidują że, dodatek elektryczny przysługuje, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do CEEB dokonuje wtedy wójt, burmistrz albo prezydent miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Podobnie jest wówczas, jeśli gospodarstwo domowe nie złożyło wniosku o dodatek, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna - dodatek elektryczny będzie przyznany.

Wzór wniosku o dodatek elektryczny

Wniosek o dodatek elektryczny

Źródło: PAP, Dziennik Ustaw

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej