Dodatek elektryczny 2023 - do kiedy wypłata 1000 i 1500 zł? Dla kogo dodatek? Złożyłeś wniosek?

2023-02-06 14:50
Dodatek elektryczny do prądu 2023
Autor: gettyimages Dodatek elektryczny 2023 - do kiedy wypłata dodatkiu 1000 zł i 1500 zł?

Dodatek elektryczny 2023 trafi do tych gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła. Dopłaty do ogrzewania prądem nie przysługują jednak wszystkim. Niektórzy dostaną decyzje odmowne, mimo że złożyli wniosek. Dla kogo dodatek elektryczny 1000 i 1500 zł? Ile czasu na wypłatę dodatku elektrycznego?

Spis treści

  1. Do kiedy wypłata dodatku elektrycznego 2023?
  2. Wnioski o dodatek elektryczny są weryfikowane
  3. Dodatek elektryczny - złożyłeś wniosek?
  4. Dla kogo dodatek elektryczny 2023?
  5. Dodatek elektryczny do pomp ciepła, ale nie dla fotowoltaiki!
  6. Dodatek elektryczny - przysługuje kilka dodatków na jeden adres
  7. Dodatek elektryczny bez deklaracji CEEB i wniosku
  8. Gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?
  9. Wzór wniosku o dodatek elektryczny

Do kiedy wypłata dodatku elektrycznego 2023?

Gmina na wypłatę pieniędzy w ramach dodatku elektrycznego ma czas do 31 marca 2023 roku.

Rząd szacuje, że z rozwiązania skorzysta ok. 800 tys. gospodarstw domowych. Na wypłaty dodatków elektrycznych rząd ma przeznaczyć ok. 1 mld zł.

Wnioski o dodatek elektryczny są weryfikowane

Trzeba wiedzieć, że informacje składane we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego podlegają odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego urzędnik będzie miał wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym informacji w nim podanych, może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia, będzie podstawą do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Czytaj więcej:

Dodatek elektryczny - złożyłeś wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można było złożyć do 1 lutego 2023 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dla kogo dodatek elektryczny 2023?

Jednorazowy dodatek elektryczny jest dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, jest podwyższony do 1500 zł.

Dodatek elektryczny do pomp ciepła, ale nie dla fotowoltaiki!

Trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dlatego jeżeli masz pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną i złożyłeś wniosek, decyzja o przyznaniu dodatku najpewniej będzie negatywna.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. 

Dodatek elektryczny - przysługuje kilka dodatków na jeden adres

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe żyjące pod jednym adresem, ale które mają dwa różne źródła ogrzewania.

Nowe przepisy mówią, że "jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny".

Przesłanki do wypłaty dodatku elektrycznego w przypadku takich gospodarstw domowych ustali wójt, burmistrz albo prezydent miasta decyzją administracyjną, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z którego będzie wynikać zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nowelizacja określa (art. 2 ust 2d), też, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do CEEB, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Dodatek elektryczny bez deklaracji CEEB i wniosku

Przepisy przewidują że, dodatek elektryczny przysługuje, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do CEEB dokonuje wtedy wójt, burmistrz albo prezydent miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Podobnie jest wówczas, jeśli gospodarstwo domowe nie złożyło wniosku o dodatek, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna - dodatek elektryczny będzie przyznany.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wnioski można było składać w urzędzie gminy lub miasta - osobiście lub za pomocą poczty oraz online przez e-PUAP. Aktualne wzory pisma są dostępne dla zainteresowanych w gminach oraz w sieci. Informację o przyznaniu dodatku otrzymamy bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub mailowo.

Jak złożyć wniosek przez e-PUAP? Należy zalogować się do portalu e-PUAP, następnie wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Wybrać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma, załączyć wniosek, podpisać go elektronicznie i wysłać.

Instrukcja jak założyć profil zaufany i uzyskać podpis elektroniczny poniżej:

Wzór wniosku o dodatek elektryczny

Wniosek o dodatek elektryczny

Źródło: PAP, Dziennik Ustaw

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej