Czy zakupy przez internet będą droższe? Od 1 lipca VAT dla handlu w internecie

2021-06-29 11:47
zakupy przez internet
Autor: Pixabay Rewolucja! Bezdotykowe automaty do zamówień od SelfMaker

Zakupy przez internet stały się jeszcze bardziej popularne w czasie pandemii i to nasze przyzwyczajenie raczej się nie zmieni. Zakupy przez internet to wygoda, zazwyczaj korzyść finansowa, nawet mimo kosztów przesyłki. Handel e-commerce czekają zmiany od 1 lipca 2021. Czy będą one miały wpływ na koszty tej formy zakupów?

Spis treści

  1. Zakupy przez internet – zmiany VAT to większe wpływy do budżetu i wzrost cen
  2. Zakupy przez internet – co się zmienia od 1 lipca 2021

Polska jest zobowiązana implementować unijne rozwiązania zawarte w tzw. pakiecie e-commerce. Ma on uszczelnić i ułatwić rozliczanie VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w państwach członkowskich UE. Dotyczy to handlu przez internet i importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2021 na podstawie ustawy z 20 maja 2021 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP 25 czerwca 2021. 

Zakupy przez internet – zmiany VAT to większe wpływy do budżetu i wzrost cen

Ministerstwo Finansów komentuje, że efektem zmian będzie wzrost konkurencyjności unijnych przedsiębiorców w obszarze e-commerce w stosunku do podmiotów z krajów trzecich. Zmniejszą się koszty realizacji obowiązków VAT związanych z transakcjami transgranicznymi B2C (przedsiębiorcy będą mogli zadeklarować i rozliczyć VAT w jednym okienku w państwie swojej siedziby, zamiast robić to odrębnie w każdym państwie członkowskim do którego prowadzą sprzedaż). I co najważniejsze, nowe przepisy mają zwiększyć efektywność monitorowania przez administrację skarbową obowiązku zapłaty VAT przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pośrednictwem internetu, prognozowane są większe wpływy do budżetu z tytułu VAT nawet o 1,2 mld zł rocznie.

Natomiast eksperci podatkowi prognozują, że wprowadzone zmiany VAT spowodują wzrost cen w sklepach internetowych. Mają zostać zmniejszone limity sprzedaży wysyłkowej, do przekroczenia których transakcje te będą mogły być opodatkowane w Polsce. Obecnie limity liczone są odrębnie dla każdego państwa członkowskiego przeznaczenia i wahają się od 35 tys. do 100 tys. euro. Po nowelizacji limit zostanie zmniejszony zaledwie do 10 tys. euro i będzie obejmował łącznie wszystkie państwa członkowskie – twierdzi ekspert prawa.pl cytowany przez PAP Media Room. Ekspert wskazuje, że efektem zmiany będzie zmuszenie znacznie większego grona przedsiębiorców do rejestracji VAT na terenie państwa przeznaczenia. Pewną próbą zmniejszenia związanych z tym niedogodności ma być wprowadzenie nowej procedury VAT-OSS (One Stop Shop), będącej rozszerzeniem procedury MOSS (tzw. Mini One Stop Shop), obowiązującej obecnie w stosunku do usług elektronicznych. Po zmianach obejmie ona również wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość i umożliwi elektroniczną rejestrację w jednym państwie członkowskim i zbiorcze rozliczenie VAT w jednej elektronicznej deklaracji.

Zakupy przez internet – co się zmienia od 1 lipca 2021

Główne zmiany w zakresie pakietu e-commerce to m.in.:

  • likwidacja w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
  • rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
  • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE: sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także dostawy towarów na rzecz konsumentów.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej