Czy urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy do emerytury?

2023-11-19 20:16
Czy urlop macierzyński wlicza się do stażu pracy do emerytury?
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński ważne są pod kątem przyszłych świadczeń emerytalnych, ale nie dla wszystkich zainteresowanych jednakowo

Dla osób przechodzących na emeryturę według starego systemu udokumentowanie odpowiedniego stażu pracy jest jednym z warunków do spełnienia, aby otrzymywać emeryturę. W nowym systemie staż pracy jest ważny przy obliczaniu kapitału początkowego i zagwarantowania sobie emerytury w minimalnej wysokości. Czy do tego stażu wlicza się urlop macierzyński?

Spis treści

 1. Urlop macierzyński: dla kogo i ile trwa
 2. Zasiłek macierzyński: co z ubezpieczeniem emerytalnym
 3. Urlop macierzyński – emerytura w starym systemie
 4. Urlop macierzyński w kapitale początkowym
 5. Urlop macierzyński a staż pracy dla nowej emerytury

Według obecnie obowiązujących przepisów z urlopu macierzyńskiego może korzystać nie tylko matka, ale – z części takich dni wolnych od pracy – także ojciec. W obu przypadkach zasady uwzględniania urlopu macierzyńskiego w stażu pracy dla celów emerytalnych są takie same.

Urlop macierzyński: dla kogo i ile trwa

Urlop macierzyński to obowiązkowy urlop, który przysługuje każdej pracownicy, która urodziła dziecko bez względu na rodzaj umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona. Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

 • 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Jeżeli pracownica nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem to urlop macierzyński rozpoczyna w dniu porodu. Tydzień urlopu macierzyńskiego odpowiada 7 dniom liczonym od pierwszego dnia tego urlopu.

Po porodzie matka musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu. Może zrezygnować z pozostałych 6 tygodni urlopu i powrócić do pracy, pod warunkiem, że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik:

 • ojciec wychowujący dziecko;
 • albo ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

W takim przypadku pracownica składa pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Wyżej wymienionej części urlopu macierzyńskiego, pracodawca udziela, odpowiednio, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny, na jego wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny.

Zasiłek macierzyński: co z ubezpieczeniem emerytalnym

Za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek macierzyński jest objęty obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Obowiązek oskładkowania zasiłku ciąży na płatniku – pracodawcy, zleceniodawcy, itp. a całość składek jest finansowana z budżetu państwa.

To sprawia, że okres przebywania na urlopie macierzyńskim jako tak zwany okres składkowy w całości wlicza się do stażu pracy dla celów emerytalnych.

Urlop macierzyński – emerytura w starym systemie

Emerytura w starym systemie dotyczy osób urodzonych do 31 grudnia 1948 r. Zdecydowana większość uprawnionych do świadczenia w tym trybie jest już z pewnością na emeryturze, dla porządku jednak wyjaśnijmy jak jest z wliczaniem do stażu emerytalnego urlopów macierzyńskich w starym systemie, zwłaszcza, że by być uprawnionym do emerytury według tego trybu trzeba nie tylko osiągnąć ustawowy wiek emerytalny – 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni, ale dodatkowo mieć odpowiedni staż pracy.

Ten staż niezbędny do udokumentowania, by otrzymać emeryturę to 20 lat – kobiety i 25 lat – mężczyźni.

Okres urlopu macierzyńskiego w starym systemie w całości wlicza się do stażu pracy dla emerytury i to jako okres składkowy.

Urlop macierzyński w kapitale początkowym

Osoby urodzone od 1 stycznia 1949 roku przechodzą na emeryturę według zasad obowiązujących od 1999 roku. Oznacza to, że nabywają prawo do emerytury wyłącznie po spełnieniu jednego warunku – osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego czyli 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

By otrzymać emeryturę po złożeniu wniosku wystarczy wcześniej płacić składkę na ubezpieczenie emerytalne. Oczywiście jeśli okres płacenia składek, a więc i staż pracy, było odpowiednio krótkie, emerytura będzie groszowa. Jednak staż pracy nie warunkuje prawa do niej.

Natomiast staż pracy: 20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni daje gwarancję otrzymywania emerytury w gwarantowanej minimalnej wysokości – aktualnie 1 588,44 zł.

Dodatkowo dla osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. lub były objęte składkami emerytalnymi z innego tytułu ZUS ustala tak zwany kapitał początkowy. Ten kapitał plus suma na koncie emerytalnym ZUS i ewentualnie subkoncie ZUS, po zsumowaniu, są podstawą do wyliczenia wysokości emerytury.

W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że kapitał początkowy jest wyliczany na zbliżonych zasadach co emerytura w starym systemie. Podobnie też okres urlopu macierzyńskiego jest uznawany jako okres składkowy dla celów ustalenia kapitału początkowego.

Urlop macierzyński a staż pracy dla nowej emerytury

Jak już o tym była mowa, dla wszystkich osób opłacających składki emerytalne od 1 stycznia 1999 r. staż pracy jest ważny wyłącznie dla zagwarantowania sobie emerytury w minimalnej gwarantowanej wysokości, obowiązującej w dniu przyznania emerytury i dalej waloryzowanej co roku 1 marca. Obecnie jest to 1 588,44 zł.

Na tę gwarancję mogą liczyć zarówno osoby, które z racji aktywności przed 1999 r. mają ustalany kapitał początkowy, jak i te, które mają kapitały zgromadzone tylko ze składek od 1999 r., a więc na koncie i subkoncie ZUS.

Urlop macierzyński takich osób jest wliczany do stażu potrzebnego dla zagwarantowania sobie minimalnej emerytury. I to jako okres składkowy – to ważne, bo na ogólny staż pracy dla celów emerytalnych okresy nieskładkowe są limitowane; nie wlicza się z ich tytułu do stażu więcej niż 1/3 sumy okresów składkowych.

Co ważne, z kolei otrzymywany w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim zasiłek macierzyński, jako świadczenie objęte obowiązkową składką ZUS w całości pokrywaną z budżetu państwa, w odpowiednich procentach zwiększa kwoty zgromadzone na koncie i subkoncie ZUS, co w przyszłości da odpowiednio wyższą wysokość emerytury.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej