Czy można kogoś wymeldować bez jego zgody? Kiedy można wymeldować członka rodziny?

2024-03-18 14:33
Wymeldowanie bez zgody lokatora
Autor: Szymon Starnawski Wymeldowanie jest prostym procesem, ale pod pewnymi warunkami. Jak można to zrobić?

Polacy oraz obcokrajowcy, którzy przebywają na terenie naszego kraju muszą być zameldowani. Właściciele lokalu lub domu mogą to zrobić bez udziału urzędnika. Za ich zgodą może być w tym samym miejscu zameldowana także inna osoba. Wymeldowanie jest równie prostym procesem, ale pod pewnymi warunkami. Jak można to zrobić?

Spis treści

  1. Zameldowanie – jak to zrobić?
  2. Wymeldowanie – jak to zrobić?
  3. Czy można wymeldować osobę bez jej zgody?
  4. Kiedy można wymeldować członka rodziny?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Zameldowanie – jak to zrobić?

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać:

  • osobiście w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się miejsce zameldowania,
  • drogą elektroniczną poprzez platformy internetowe www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl.

Właściciel do zameldowania potrzebuje aktu własności domu lub mieszkania lub odpis z księgi wieczystej, w którym figuruje jako właściciel. Osoba, która nie jest właścicielem musi dysponować dokumentem, który potwierdza tytuł prawny właściciela do lokalu oraz oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, mającego tytuł prawny potwierdzające pobyt osoby starającej się o meldunek w danym miejscu.

Meldunku można dokonać także poprzez pełnomocnika. Przy zameldowaniu internetowym pełnomocnictwo jest udzielane i podpisywane elektronicznie lub przesyłane do urzędu. Pełnomocnikami meldowanych dzieci do 18. roku życia są rodzice lub opiekunowie prawni.

Formalności meldunkowych należy dokonać w ciągu 30 dni od przybycia w dane miejsce; na pobyt stały lub na pobyt czasowy, jeśli będzie przebywać się pod konkretnym adresem do 3 miesięcy.

Wymeldowanie – jak to zrobić?

Jeśli osoba wymeldowuje się z dotychczasowego miejsca pobytu i melduje w nowym, może to zrobić równocześnie. Podczas wizyty osobistej urzędnik melduje w nowym miejscu a wymeldowuje ze starego miejsca pobytu. Poprzez stronę internetową ten sam proces odbywa się podobnie. Nie trzeba się wymeldowywać a następnie meldować, cały proces można przeprowadzić tylko podczas operacji meldowania się.

Czy można wymeldować osobę bez jej zgody?

Jeśli ktoś z różnych powodów nie dokonał wymeldowania i nie ma z nim kontaktu to właściciel lokalu może go sam wymeldować. Musi złożyć osobiście lub przez internet wniosek o wymeldowanie. Trzeba podać wszystkie dane właściciela i dane osoby zameldowanej, informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych oraz potwierdzenie opuszczenia lokalu przez osobę zameldowaną; ewentualnie można dołączyć dokumenty, które mogą to potwierdzić.

Na wniosek o wymeldowanie gmina rozpocznie postępowanie wyjaśniające, w toku którego może poprosić o informacje sąsiadów, a także odwiedzić wynajmowany przez tę osobę lokal. W przypadku stwierdzenia, że nie ma żadnego świadectwa na przebywanie osoby wymeldowywanej w danym miejscu wydawane jest decyzja o wymeldowaniu.

Jakiekolwiek przesłanki świadczące o tym że dana osoba nie opuściła danego miejsca spowodują wydanie decyzji odmownej, od której właściciel może się odwołać.

Kiedy można wymeldować członka rodziny?

Jeśli członek rodziny nie dokona wymeldowania można to zrobić bez jego uczestnictwa i zgody. Procedura wymeldowania kogoś z rodziny przebiega podobnie jak w przypadku innych wymeldowywanych osób. Należy złożyć wniosek o wymeldowanie a urząd rozpocznie postępowanie takie samo jak w opisanym wyżej przypadku a po jego zakończeniu wyda decyzję.

Cukrownia Żnin - zdjęcia dawnej cukrowni po rewitalizacji

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej