BUDMA 2017. Co nowego w kodeksie urbanistyczno-budowlanym

2017-02-09 10:39
prawo
Autor: http://thinkstockphotos.com/

W czasie drugiego dnia Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury na targach BUDMA w Poznaniu wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski przedstawił najważniejsze rozwiązania w kodeksie urbanistyczno-budowlanym.

Tomasz Żuchowski Budma
Autor: Anna Kamińska W czasie targów Budma wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski prezentuje najważniejsze rozwiązania projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Ma on uchylić lub zmienić co najmniej 100 ustaw i rozporządzeń, przede wszystkim ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wielokrotnie nowelizowane prawo budowlane. Dodajmy, że kluczowe będą przepisy przejściowe, które mają się znaleźć w osobnej, prawdopodobnie równie obszernej ustawie.

Zgoda inwestycyjna zamiast pozwolenia na budowę

Podstawą udzielenia zgody inwestycyjnej będzie projekt inwestycyjny dotyczący usytuowania inwestycji i bryły obiektu architektonicznego. Ewentualne odstępstwa od tego opracowania będą wymagały zgody. Projekt techniczny (wykonawczy) zakłada możliwość wprowadzania w nim zmian w czasie wykonywania robot budowlanych. Zmiany w nim nie będą wymagały przedkładania do organów administracyjnych. Podstawowym warunkiem jest spełnienie norm i przepisów budowlanych (odpowiedzialność projektanta). Ewentualne odstępstwa od przepisów lub błędy na tym etapie mogą skutkować niedopuszczeniem obiektu do użytkowania przez nadzór budowlany. Pozwoli to na większą elastyczność prowadzenia procesu budowlanego.

Uproszczenie zasad dotyczących zacieniania i przesłaniania

Obecnie stosownych wyliczeń dokonuje projektant i są one dosyć skomplikowane. W toku konsultacji zdecydowano, że minimalna odległość budynku od granicy działki, osi jezdni będzie ustalana w zależności od wysokości budynku i będzie zdefiniowana w przepisach. Podstawowa proporcja to ½ wysokości przy zachowaniu przepisowych odległości od granicy. Zasady te umozliwia gęściejsza zabudowę i lepsze wykorzystanie działek miejskich, które ze względu na obowiązujące obecnie przepisy dotyczące zacieniania miały ograniczone możliwości zabudowy.

Sześć kategorii inwestycji

Przykładowo: remont domu jednorodzinnego będzie zaliczać się do kategorii 1, budowa domu jednorodzinnego do 250 m2 do kategorii 4, a domu jednorodzinnego powyżej 250m2 do kategorii 5. Po co? W zależności od kategorii inwestycji będzie bowiem obowiązywał inny tryb uzyskania zgody inwestycyjnej oraz inne wymogi prowadzenia robót.

W lipcu projekt na trafić do Sejmu

Zmian, które przedstawił minister Tomasz Żuchowski w projekcie kodeksie urbanistyczno- budowlanym jest bardzo dużo, najwięcej dotyczy planowania przestrzennego. Wiele zmieni się w planowaniu inwestycji publicznych, odszkodowaniach planistycznych, wprowadzi się też uprawnienia zawodowe dla urbanistów. W miejsce opłat adiacenckich wprowadza się jednolitą opłatę infrastrukturalną zależną od kosztów konkretnej inwestycji drogowej lub wodno-kanalizacyjnej (wartość tej opłaty ok. 10-50 %). Ustalono nowe zasady legalizacji samowoli budowlanej. Ma być stworzony rejestr urbanistyczno-budowlany (system teleinformatyczny) zapewniający dostęp do dokumentów dotyczących o nieruchomościach i planów miejscowych.
Będziemy o nich szerzej informować w najbliższych dniach.
Konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe odbywały się od 30 września do 16 grudnia 2016 roku. Wzięło w nich udział ponad 3400 osób! A to nie koniec prac nad projektem kodeksu. Od kwietnia 2017 r. będą powstawać przepisy wprowadzające i ustawy okołokodeksowe.  Na lipiec zaplanowano skierowanie wszystkich aktów prawnych do Sejmu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej