Aport – czym jest i gdzie ma zastosowanie?

2020-09-25 11:47
umowa aport zgoda porozumienie
Autor: Pixabay Aport jest niefinansowym wkładem do spółki

Aport nie ma oficjalnej definicji w przepisach prawa, ale przyjęty jest opis tego pojęcia jako niepieniężna forma wkładu do spółki. Żeby jednak aport spełnił swoją funkcję musi spełnić określone wymagania. Sprawdź, jakie to wymagania i co może być aportem?

Co może być aportem do spółki

Aportem może być prawie wszystko, co da się wycenić i co zaakceptują strony spółki. Mogą to być tzw. rzeczy ruchome lub nieruchomości. W przypadku spółek o niskim kapitale, mogą to być np. rzeczy ruchome jak samochody, maszyny, komputery, w przypadku wymaganych większych wkładów – park maszynowy czy tabor transportowy. W postaci nieruchomości może to być budynek czy działka. Aportem mogą być również całe przedsiębiorstwa lub ich wydzielona część. Aportem mogą być również papiery wartościowe, wierzytelności wspólnika, udziały lub akcje, know-how, patenty, znaki handlowe (marki), a także prawo najmu lokalu.

A zatem aport to wkład niepieniężny o określonej wartości wniesiony w postaci wartości rzeczy lub niematerialnych praw. Wniesienie aportu przenosi na spółkę wszelkie prawa do przedmiotu wkładu.

Aport jako wkład do spółki jest czasami jedyną możliwością zawarcia umowy, gdy któryś z podmiotów nie dysponuje środkami finansowymi, ale jest właścicielem innych wartości cennych dla spółki.   

Ostatnio sporo się słyszy o aportach w postaci działek, jakie wnoszą gminy w przedsięwzięciach w ramach programu Mieszkanie Plus. Aport w postaci nieruchomości to także częsty w wkład w ramach PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). 

Podsumujmy tę część przepisami z Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2020 poz. 1526):

  • art. 107. § 1. Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne oraz 
  • art. 158. § 1. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.  

Aport i jego wycena

Określenie wartości aportu jest kluczowe dla jego funkcji. Jego wycena leży po stronie wspólnika wnoszącego wkład w tej postaci. Żeby wyeliminować wątpliwości (przeszacowanie lub niedoszacowanie), najlepiej korzystać z usług rzeczoznawców. Gdy później ujawnią się jakieś odstępstwa od przyjętej w aporcie wartości, mogą pojawić się zarzuty o działanie na szkodę spółki (uzyskanie udziałów, które nie zostały w pełni pokryte). Najbardziej obiektywną wyceną aportu jest zastosowanie metody porównawczej, w której bierze się pod uwagę ceny występujące na rynku. Aport zachowa wtedy swoją wartość w przypadku ewentualnego zbycia.  

Są też inne zagrożenia, szczególnie gdy w grę wchodzi aport strony publicznej. Zwraca na to uwagę nawet Komisja Europejska, która w przypadku wnoszenia aportu do spółki nakazuje przygotowanie wyceny rynkowej nieruchomości przez niezależnego rzeczoznawcę. Wszelkie odstępstwa w dół od tak ustalonej wyceny oznaczać będą pomoc publiczną podmiotowi gospodarczemu prowadzącą do zakłócenia konkurencji na wolnym rynku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej