Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych podsumowuje rok i robi plany

2014-02-18 16:57

Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych "Białe Murowanie" zrzesza producentów wyrobów wapienno-piaskowych, czyli silikatów i betonu komórkowego. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy o zastosowaniu wyrobów silikatowych i z betonu komórkowego w budownictwie, także energooszczędnym, oraz ich wpływu na środowisko naturalne.

Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych "Białe Murowanie" zostało powołane w 2012 roku. Jego członkami są osiem firm - producentów silikatów i betonu komórkowego - Xella Polska, Grupa SILIKATY, Silikaty- Białystok, Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce, PREFABET - Osława Dąbrowa, Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa EFEKT, Silikaty - Szlachta, Zakład Wapienno Piaskowy MEGOLA M. Muda i wspólnicy - jako członkowie wspierający.

W 2013 roku Stowarzyszenie "Białe Murowanie" powołało dwie grupy robocze: grupę roboczą ds technicznych, zadaniem której jest opracowywanie zagadnień technicznych, również tych związanych z normami oraz wsparcie reprezentanta Stowarzyszenia w pracach w komitetach technicznych PKN; oraz grupę roboczą ds marketingu, zadaniem której są działania promocyjne i edukacyjne.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Monitoruje m.in. wejście w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz prace nad istniejącymi normami, m.in. załącznik krajowy do Eurokodu 6. Stowarzyszenie jest członkiem komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ponadto Stowarzyszenie uczestniczyło w konsultacjach społecznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Plany Stowarzyszenia na rok 2014

Celem nadrzędnym jest edukacja inwestorów indywidualnych w zakresie budownictwa energooszczędnego. Dla jego realizacji planowane są spotkania z inwestorami pod hasłem "Jak wybudować ciepły i przyjazny środowisku dom?"

Stowarzyszenie chciałoby do rozmowy o budownictwie energooszczędnym zaprosić także architektów.

Ponadto Stowarzyszenie będzie dalej aktywnie obserwować prace legislacyjne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej