Polski styropian musi trzymać jakość

2014-07-21 17:28
Edmar Meuwissen, sekretarz generalny EUMEPS
Autor: Termo Organika Edmar Meuwissen, sekretarz generalny EUMEPS

Rozmowa z Edmarem Meuwissenem, sekretarzem generalnym EUMEPS

Jest Pan sekretarzem generalnym EUMEPS, czyli European Manufacturers of Expanded Polystyrene. Kiedy powstała i czym zajmuje się ta organizacja?
- EUMEPS jest europejskim stowarzyszeniem przemysłu styropianowego. Powstało w 1989 roku w celu wspierania i promocji europejskiego przemysłu EPS, poprzez współpracę i wspieranie stowarzyszeń krajowych. Członkowie EUMEPS to ponad 90% europejskiego przemysłu wytwórczego. Organizacja promuje styropian, jako najbardziej opłacalny materiał izolacyjny. EUMEPS jest podzielone na dwie grupy odzwierciedlające główne zastosowania styropianu EPS: budownictwo (EUMEPS Construction) oraz opakowania (EUMEPS Packaging).

Tego typu międzynarodowe organizacje powstają zazwyczaj wokół jakiegoś wspólnego problemu. Jakie zatem problemy i sprawy do załatwienia ma dzisiaj EUMEPS?
- W Europie, od lipca 2013 na podstawie CPR  (Constructions Products Regulation) udało się stworzyć jeden duży europejski rynek materiałów budowlanych. Rozporządzenie zakreśla zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku Unii Europejskiej wyrobów budowlanych oraz ustala zasady oznakowania CE na tych wyrobach. Wprowadza także obligatoryjność deklaracji właściwości użytkowych z zamierzonym zastosowaniem.  Aby osiągnąć tak szerokie ramy prawne oraz standaryzację, konieczny był w pracach merytorycznych nad CPR udział producentów materiałów budowlanych ze wszystkich krajów i różnych branż, w tym naszej. Producenci styropianu na bieżąco angażują się we wszelkie sprawy związane z prawodawstwem, jego adaptacją i nowelizacją. Aktualnie zajmujemy się na przykład ostatnimi zmianami w CPR, umożliwiającymi publikację DWU (deklaracja właściwości użytkowych) na stronie internetowej. Pracujemy również nad określeniem standardowych aplikacji dla materiałów izolacyjnych.

Jak opisałby Pan europejski rynek styropianu?
- Rynek izolacyjny na bazie styropianu to około 35% całego rynku izolacji cieplnych w Europie, w którym pracę znajduje ponad 55 000 osób. Poza sprawami dotyczącymi europejskiego prawa budowlanego, jednym z celów EUMEPS jest promocja korzyści z zastosowania styropianu. W ramach stowarzyszenia prowadzimy stałe konsultacje, wymieniamy informacje, w celu umożliwienia świadomego dialogu z zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie styropianu w budownictwie zapewnia wysoką izolacyjność, wytrzymałość i odporność na wilgoć. Styropian jest lekki, łatwy w obróbce i całkowicie bezpieczny, dzięki temu doskonale nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Płyty styropianowe mają kluczową rolę w tworzeniu bezpiecznych, wygodnych i energooszczędnych budynków, jednocześnie przyczyniając się w znacznym stopniu do ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

A jak Pan ocenia branżę przemysłu styropianowego w Polsce i co Pana sprowadza do naszego kraju?
- Dla przemysłu EPS Polska jest bardzo ważnym rynkiem, drugim po Niemczech. Największym wyzwaniem w Polsce jest utrzymanie standardów jakości na odpowiednim poziomie. Niska jakość styropianu bardzo negatywnie wpływa na wizerunek całej branży. Producenci styropianu muszą podjąć działania mające na celu utrzymanie dobrej jakości produktów. Myślę, że w celu poprawy sytuacji, władze kraju powinny bardziej rygorystycznie egzekwować odpowiednie standardy jakości materiałów izolacyjnych. Powodem mojego przyjazdu do Polski jest fakt, że polski producent styropianu, firma Termo Organika dołączyła do tzw. Komitetu Zarządzającego EUMEPS. Dzięki temu, wiedza i doświadczenie z innych krajów europejskich mogą być rozpowszechnione i stosowane również w Polsce. Termo Organika może dać przykład innym producentom styropianu i tym samym mieć wpływ na działalność i pozycjonowanie stowarzyszenia EUMEPS. Bardzo się cieszę, że odwiedziłem Kraków, który jest przepięknym miastem oraz że miałem okazję poznać bliżej Termo Organikę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej