Izba inżynierów budownictwa z nowymi władzami na lata 2018-2020. PIIB w roku 2017

2018-07-02 15:35
Zjazd PIIB
Autor: PIIB XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo=Wyborczy Poslkiej Izby Inzynierów Budowncitwa, 29-20 czerwca 2018, hotel Novotel w Warszawie

Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, delegaci wybrali nowe władze. Szefem PIIB nie jest już Andrzej Dobrucki, prezes dwóch kadencji 2010-2018.

Izba inżynierów budownictwa w liczbach

Polska Izba Inżynierów Budownictwa na koniec 2017 roku zrzeszała 115 983 osoby. W roku tym do PIIB przyjęto 5993 nowych członków, z których ponad połowa miał mniej niż 35 lat. Największą okręgową izbę ma Mazowsze – 17 055 osób, zaś najmniejszą jest izba opolska – 2597. Kobiet w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa jest 12%. W roku 2017 uprawnienia budowlane uzyskało 5922 inżynierów.

Oprócz nadawania uprawnień budowlanych, PIIB dużą wagę przywiązuje do przestrzegania zasad etyki zawodowej przez swoich członków. Z tego tytułu, do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło 27 spraw, natomiast do okręgowych rzeczników 542, w tym 477 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 53 odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 12 pozostawało poza kompetencją Izby. Niemal połowa tych spraw dotyczyła kierowników budów lub robót, a reszta inspektorów nadzoru budowlanego (15%), projektantów i sprawdzających projekty (9%), osób przeprowadzających okresowe kontrole (prawie 6%), rzeczoznawców (ok. 3%).

Krajowy Sąd Dyscyplinarny w roku 2017 zajmował się 22 sprawami (13 – odpowiedzialność zawodowa, 9 – odpowiedzialność dyscyplinarna). Do okręgowych sądów wpłynęły 224 sprawy (odpowiednio 170 i 14), 40 wniosków dotyczyło zatarcia kary. Ponad 80% ukaranych było kierownikami budów, a najczęstszą ich winą było niedbałe wykonywanie swoich obowiązków, wykonywanie robót niezgodnie z wydanymi decyzjami w pozwoleniu na budowę oraz prowadzenie robót budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym, a także przekraczanie zakresu posiadanych uprawnień budowlanych.

Nowe władze i nowy prezes PIIB

Delegaci na XVII Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zdecydowali w wyborach, że przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej będzie Urszula Kallik, przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Krzysztofa Latoszek, przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Marian Zdunek, a  Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Agnieszka Jońca.

Zbigniew Kledyński, prezes PIIB 2018-2020

Autor: PIIB

Prof. Zbigniew Kledyński

Prezesem Krajowej Rady PIIB w V kadencji przypadającej na lata 2018-2020 został Zbigniew Kledyński, wiceprezes poprzedniej kadencji. Andrzej Dobrucki, prezes PIIB przez ostatnie 8 lat, nie mógł już kandydować ze względów regulaminowych. Zbigniew Kledyński jest profesorem nauk technicznych, specjalizuje się w budownictwie hydrotechnicznym i inżynierii wodnej. Nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.  

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej