Montaż klimatyzacji krok po kroku. Jak zamontować klimatyzator typu split?

2023-06-05 12:46
Montaż klimatyzacji
Autor: gettyimages.com Montaż klimatyzacji przeprowadza specjalista z odpowiednimi uprawnieniami.

Montaż klimatyzacji przynosi wiele korzyści domownikom. Nowoczesny klimatyzator służy przede wszystkim do schładzania pomieszczeń latem, ale może też dogrzewać wnętrze zimą. Dodatkowo oczyszcza powietrze nawiewane do wnętrza. Poprawnie wykonany montaż klimatyzacji zapewni efektywne działanie całego układu. Podpowiadamy, jak zamontować klimatyzator i nie przepłacić?

Spis treści

  1. Czy montaż klimatyzacji musi wykonać osoba ze specjalnymi uprawnieniami?
  2. Montaż klimatyzacji – jednostka wewnętrzna
  3. Montaż klimatyzacji – jednostka zewnętrzna
  4. Jak zamaskować kable i przewody podczas montażu klimatyzacji?

Czy montaż klimatyzacji musi wykonać osoba ze specjalnymi uprawnieniami?

Unia Europejska konsekwentnie prowadzi działania mające na celu ograniczenie emisji substancji, które przyczyniają się do niszczenia warstwy ozonowej oraz wywołujących efekt cieplarniany. Wdrożenie przepisów europejskich do prawa polskiego regulowała Ustawa z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, która została zmieniona ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. 

Z uwagi na te przepisy montaż klimatyzacji najlepiej powierzyć przeszkolonym specjalistom. Pamiętajmy, że tylko fachowcy, którym przyznano Świadectwo Kwalifikacji w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane mogą napełnić klimatyzator czynnikiem i wykonać próbę szczelności układu.

WAŻNE

Montaż klimatyzacji to wydatek rzędu 1000-1500 zł. Zanim zdecydujemy się na konkretnego fachowca, poprośmy go o wycenę usługi. Warto również wiedzieć, że przy większych odległościach pomiędzy jednostkami montaż klimatyzacji generuje wyższe koszty na robociznę i materiały.

Montaż klimatyzacji – jednostka wewnętrzna

Montaż klimatyzacji rozpoczynamy od rozpakowania urządzenia. Klimatyzator typu split składa się z jednostki zewnętrznej (skraplacz) i jednostki wewnętrznej (parownika), połączonych ze sobą kablami elektrycznymi i przewodem freonowym z czynnikiem chłodniczym. Ostrożnie wyjmujemy obie jednostki i sprawdzamy, czy nie są uszkodzone.

Jeśli mamy wszystkie potrzebne narzędzia i części, możemy przystąpić do kolejnego etapu montażu klimatyzacji. Z pewnością nie powinno zabraknąć miarki, poziomicy oraz ołówka, za pomocą których ustalimy miejsce zamocowania jednostki wewnętrznej. 

W instrukcji montażu klimatyzacji znajdziemy informację o wymaganych odstępach pomiędzy urządzeniem, a sufitem i podłogą oraz od przeszkód z obu jego boków, a także maksymalną odległość od jednostki zewnętrznej. Jego instalację ułatwi wspornik, który powinien znajdować się w zestawie.

Zanim zainstalujemy jednostkę wewnętrzną musimy wykonać w ścianie zewnętrznej otwór o średnicy około 5-6 cm, przez który wyprowadzimy rury i kable elektryczne poza budynek. Niezbędna do tego jest wiertarka z otwornicą. Po wywierceniu otworu mocujemy wspornik poziomo do konstrukcji nośnej ściany za pomocą wkrętów. By przyśpieszyć i ułatwić pracę, można użyć wkrętów szybkiego montażu.

Teraz czas na podłączenie przewodu freonowego i kabla elektrycznego do jednostki wewnętrznej. Montaż klimatyzacji na tym etapie wymaga szczególnej uwagi, ponieważ w dużej mierze od niego zależy bezpieczne oraz prawidłowe działanie klimatyzatora.W kolejnym kroku łączymy ze sobą przewody i rurkę do skroplin, owijając je taśmą izolacyjną. Ułatwi to ich wyprowadzenie na zewnątrz poprzez wcześniej wywiercony otwór. Po przełożeniu przewodów i nasadzeniu jednostki wewnętrznej na stelaż możemy przystąpić do następnego etapu montażu klimatyzacji.

Montaż klimatyzacji – jednostka zewnętrzna

Jednostkę zewnętrzną instalujemy poza budynkiem, na elewacji, dachu lub balkonie. Do urządzenia przykręcamy nóżki, na których będzie się opierało i ustawiamy w docelowym miejscu montażu, zachowując wskazane w instrukcji odległości od przeszkód. Klimatyzator najlepiej postawić w zacienionym miejscu na sztywnej i stabilnej podstawie. Weźmy również pod uwagę hałas, który generuje urządzenie podczas pracy. Jest to szczególnie ważne, gdy montujemy klimatyzację w mieszkaniu. Postarajmy się, by klimatyzacja do mieszkania stała jak najdalej od balkonu czy okna sąsiadów.

Ważnym elementem, o którym nie wolno zapomnieć jest podłączenie odpływu skroplin. Przyłącze instalujemy pod spodem jednostki zewnętrznej. Dzięki temu odprowadzimy wodę na zewnątrz urządzenia podczas trybu ogrzewania.

W następnej kolejności przyłączamy przewód freonowy, czyli dwie rurki o różnych średnicach, owinięte otuliną termiczną. W zależności od potrzeb doginamy je, a następnie skracamy, dostosowując długość przewodu do odległości pomiędzy jednostkami. Usuwamy zadziory z rur, nakładamy nakrętki i wykonujemy kielichowanie.

Prawidłowy montaż klimatyzacji wymaga odpowietrzenia instalacji freonowej i usunięcia z niej wilgoci oraz sprawdzenia szczelności układu. Czynność tę wykonujemy przy pomocy wakuometru i pompy próżniowej.

Jak zamaskować kable i przewody podczas montażu klimatyzacji?

Jeśli zależy nam na estetyce, kable i rury można ukryć w ścianie. Wiąże się to jednak z większymi wydatkami na montaż klimatyzacji oraz wydłużeniem czasu jego realizacji. Alternatywnym rozwiązanie jest listwa elektroinstalacyjna. Nie wymaga dodatkowych prac, wystarczy przymocować ją do ściany.

Pamiętajmy, że wylot rurki do skroplin musi znaleźć się w miejscu, w którym kapiąca woda nie będzie przeszkadzać lub wygodnie odprowadzimy ją do naczynia.

Po zakończeniu montażu klimatyzacji, przeprowadzamy próbne uruchomienie według wskazówek w instrukcji.

Użytkownik nie może zapomnieć o utrzymaniu układu w czystości, by klimatyzator nie stał się siedliskiem szkodliwych substancji, które przedostaną się do wnętrza wraz z nawiewanym powietrzem. Czyszczenie klimatyzacji powinno być przeprowadzane przynajmniej raz do roku.

Ważny serwis klimatyzacji!

Zaniedbanie regularnego serwisu klimatyzacji wcześniej czy później doprowadzi do spadku jakości chłodzenia, a w końcu do awarii. Dlatego też raz, dwa razy do roku konieczne jest wykonanie przeglądu, który powinien obejmować m.in.: odgrzybienie i oczyszczenie skraplacza i parownika oraz sprawdzenie ciśnień w układzie chłodzenia. Powinna się tym zająć specjalistyczna firma.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej