Czy można odliczyć klimatyzację od podatku w 2024? Jakie warunki trzeba spełnić?

2024-01-18 11:15
Czy klimatyzator można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
Autor: Getty Images Kiedy klimatyzator można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej 2024

Czy można odliczyć klimatyzację od podatku w 2024? Organy skarbowe uznają prawo do odliczenia wydatków na zakup klimatyzatora, ale pod pewnymi warunkami. Wyjaśniamy, kiedy montaż klimatyzacji można uznać za element termomodernizacji?

Pogad@ne: Klimatyzacja - rodzaje, wybór, koszty, montaż
Materiał sponsorowany

Spis treści

 1. Na czym polega ulga termomodernizacyjna?
 2. Kiedy klimatyzatora nie można odliczyć od ulgi?
 3. Klimatyzator z funkcją grzania - czy można odliczyć od ulgi?
 4. Klimatyzator jako element przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 5. Indywidualna interpretacja każdego przypadku

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to możliwość zmniejszenia podatku dochodowego przez odliczenie od jego podstawy kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w istniejącym już domu podatnika. Jest przewidziana jako wsparcie finansowe w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, czyli mających na celu podniesienie standardu energetycznego budynku – przede wszystkim jego ocieplenia oraz wymiany urządzeń grzewczych na nowoczesne, energooszczędne i niskoemisyjne.

W efekcie termomodernizacji zmniejszają się koszty ogrzewania budynku, przygotowania ciepłej wody użytkowej, ulega zmniejszeniu zapotrzebowanie na energię elektryczną danego budynku, a także zmniejsza się emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Żeby skorzystać z ulgi, należy sprawdzić, czy przewidziane urządzenia i materiały oraz planowane prace są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,  z aktualizacją z 2021 i 2023 r.  Dz.U. 2018 poz. 2489, z późn. zm.). 

Wśród urządzeń, których zakup i montaż uprawnia do ulgi, są:

 • urządzenia grzewcze,
 • instalacje solarne i fotowoltaiczne,
 • wentylacja mechaniczna,
 • a także materiały do ociepleń i stolarka okienna i drzwiowa.

Jeśli chodzi o jakość powietrza, ulga termomodernizacyjna przysługuje w przypadku instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu. Klimatyzatory nie są uwzględnione w wykazie.

Kiedy klimatyzatora nie można odliczyć od ulgi?

Jeśli w domu, w którym mieszkamy, chce się zainstalować klimatyzację, żeby poprawić komfort podczas letnich upałów, to, niestety, zakup i montaż klimatyzatora nie zostanie uznany jako koszt kwalifikujący do zmniejszenia podstawy do opodatkowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Klimatyzator z funkcją grzania - czy można odliczyć od ulgi?

Nowoczesne klimatyzatory mają funkcję grzania, można więc je także w pewnym zakresie wykorzystywać do ogrzewania pomieszczeń, na przykład w okresie przejściowym wiosną lub jesienią. Są inwestorzy, którzy używają wyłącznie klimatyzatorów do ogrzewania domu. Nie każdy klimatyzator się do tego w pełni nadaje. Jednak, jeśli zainwestujemy w klimatyzator z efektywną funkcją grzania, możemy próbować odliczyć poniesione koszty od ulgi termomodernizacyjnej.

Klimatyzator jako element przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Nadzieję na odliczenie kosztów klimatyzatora w ramach ulgi termomodernizacyjnej daje interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2022 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.1091.2021.3.AKU), w której stwierdził on, że prawo do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie przysługiwało tym podatnikom, którzy zakupili klimatyzację z możliwością ogrzewania w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wykażą związek poniesionego wydatku z wyżej wymienionym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Pozytywna interpretacja dotyczy konkretnej sytuacji opisanej przez podatnika. Jego budynek jest ogrzewany za pomocą instalacji gazowej. Żeby zmniejszyć zużycie gazu ziemnego zamontowano dwa klimatyzatory o mocy 2,5 i 3,5 kW z funkcją grzania, które są zasilane energią elektryczną ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu realizowane są zadania zgodne z celem termomodernizacji, które przywołał inwestor. Są to:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania do budynków mieszkalnych,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji.

Klimatyzator z funkcją grzania można potraktować jako pompę ciepła powietrze-powietrze. Jest on zasilany ze źródeł odnawialnych, przez co zmniejszyło się zapotrzebowanie na gaz – paliwo kopalne i nieodnawialne.

Niestety, są też interpretacje negatywne. W decyzji z 11 października 2023 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.556.2023.3.DA) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej negatywnie ocenił zapytanie o uznanie montażu klimatyzatora z funkcją grzania, który zastąpił kominek na drewno, jako podstawy do przyznania ulgi termomodernizacyjnej. Właściciel budynku argumentował, że dzięki takiemu unowocześnieniu systemu ogrzewania nastąpi ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jako uzasadnienie negatywnej interpretacji powołał się na wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i stwierdził, że nie ma w nim wymienionego klimatyzatora z funkcją grzania. 

Na uwagę zasługuje fakt, że klimatyzator z funkcją grzania nie był wymieniony w wyżej wymienionym wykazie także w momencie wydawania interpretacji pozytywnej 4 marca 2022 r. Można przyjąć, że na odmienne decyzje miało wpływ uzasadnienie inwestycji, które w pierwszym przypadku powiązało montaż klimatyzatorów z funkcja grzania z ograniczeniem emisji i wykorzystaniem źródeł odnawialnych zamiast paliw kopalnych.

Interpretacja negatywna z 11 października 2023 r., (nr 0113-KDIPT2-2.4011.556.2023.3.DA)

Właściciel budynku planował jego termomodernzację obejmującą m.in. zastąpienie kominka opalanego drewnem przez klimatyzator z funkcją grzania. Dzięki tej inwestycji nastąpi ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację negatywną, podając w uzasadnieniu, że wyżej wymienione wydatki “nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych”.

Indywidualna interpretacja każdego przypadku

W sprawach podatkowych można zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o interpretację, czy dane przedsięwzięcie zostanie uwzględnione w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Interpretacja jest indywidualna. Nie można więc zakładać, że jeśli jeden inwestor w podobnej sytuacji skorzystał z ulgi, to i nam zostanie ona przyznana. Można jednak w uzasadnieniu wniosku o interpretację przywołać podobne orzeczenie dyrektora KIS. Od interpretacji dyrektora KS można się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej