Revit - nowe rozwiązanie dla architektów

2007-05-25 11:07

Sprawdzanie projektu pod kątem zgodności poszczególnych branż i usuwanie błędów wynikających ze złej koordynacji jest zajęciem czasochłonnym i kosztownym. Nowe narzędzie do projektowania - Autodesk Revit®, stworzone przez firmę Autodesk®, pozwoli uniknąć tych problemów. Obejmuje ono projekt architektoniczny jako koncepcyjną całość, a nie pojedyncze arkusze rysunków.

Wszystkie poprawki czy uwagi inwestora można nanieść na tym samym projekcie.

Zalety aplikacji:

 • Projekt (model, rzuty, przekroje, elewacje, wizualizacje, detale i arkusze) jest umieszczony w jednej spójnej bazie danych, a nie rozrzucony po niezliczonej ilości plików.
 • Cały zespół projektowy może pracować na jednej, aktualnej kopii danych, zamiast tracić cenny czas na poszukiwanie i uzgadnianie aktualnych wersji plików projektowych.
 • Wszystkie widoki i arkusze są ze sobą powiązane w taki sposób, aby odbiorca mógł szybko przełączać się pomiędzy nimi (zamiast poszukiwać właściwego widoku wśród wielu plików).
 • W trakcie projektowania można tworzyć i używać nie tylko w pełni parametrycznych obiektów architektonicznych, ale również określać zależności pomiędzy nimi.
 • Możliwość swobodnego dokonywania drastycznych zmian w konstrukcji budynku w dowolnej fazie projektowania tak, aby zmiany te uwzględnione zostały od razu w całej dokumentacji z tabelami zestawieniowymi włącznie.
 • Możliwość swobodnego dokonywania zmian w projekcie w dowolnym widoku (model, rzut, przekrój, elewacja, detal), arkuszu lub tabeli zestawieniowej tak, aby zmiany te zostały uwzględnione w całym projekcie.
 • Tworzenie przekrojów budynków w bardzo krótkim czasie (kilka sekund). Każdy przekrój uaktualnia się automatycznie po zmianie konstrukcji budynku lub przebiegu linii przekroju.
 • Zewnętrzne elewacje budynku tworzą się w sposób automatyczny.
 • W jednym projekcie można zawrzeć dowolną ilość wersji konstrukcji budynku.
 • Możliwość swobodnej wymiany dokumentacji z branżami i wykorzystywania istniejących rysunków DWG.
 • Możliwość przesłania klientowi projektu do wglądu w formie prostego pliku html, tak aby mógł go przejrzeć w zwykłej przeglądarce internetowej.
 • Możliwość projektowania w czterech wymiarach.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej