Projektowanie i rekonstrukcja dróg

2009-09-04 11:05
Projektowanie i rekonstrukcja dróg
Autor: Aplikom sp. z o.o.

Oprogramowanie przeznaczone jest do projektowania nowych i rekonstrukcji istniejących dróg wszystkich kategorii od autostrad po drogi miejskie.

Plateia firmy Aplikom daje możliwość pracy nad różnego rodzaju projektami drogowymi poprzez zastosowanie prostych narzędzi. Pozwala pracować szybko i w pełni kontrolować wszystkie działania. Dzięki swojej modułowości programmoże być łatwo dostosowany do potrzeb bez zbędnych nakładów finansowych na nieużywane narzędzia. Bazą do jego działania jest środowisko: AutoCAD Civil 3D, AutoCAD lub AutoCAD Map 3D.

Dostępne moduły

 • Sytuacja

Moduł ten pozwala na tworzenie planów sytuacyjnych z przeznaczeniem dla projektów drogowych oraz inżynierii lądowej i wodnej. Plany wykonane w tym module to rysunki (punkty z atrybutami, linki do atrybutów itp.), w których zawarte są wszystkie dane niezbędne w dalszym procesie projektowania. Integracja ze środowiskiem AutoCAD Civil 3D pozwala na wymianę danych na poziomie obiektów (model powierzchni 3D utworzony w AutoCAD Civil 3D będzie widoczny w programie Plateia).

 • Osie

Moduł ten używany jest do projektowania geometrii poziomej korytarza drogowego. Podstawą do projektowania są dane stworzone w module Sytuacja oraz zeskanowane mapy lub zdjęcia satelitarne. W jednym projekcie można pracować na kilku osiach, gdzie dla każdej można przypisać kategorię drogi. Program automatycznie będzie weryfikować tworzoną geometrię w oparciu o odpowiednie kryteria.

Projektowanie i rekonstrukcja dróg
Autor: Aplikom sp. z o.o.

 • Profil Podłużny
 • Służy do tworzenia profilu terenu oraz projektowania niwelety drogi. Używając narzędzi z tego modułu w dowolnym momencie projektant może edytować parametry stycznych i łuków niwelety. Pod profilem wyświetlane są tabele danych, które mogą zawierać, oprócz informacji o geometrii pionowej i poziomej trasy, również informacje o pochyleniu poprzecznym, czy poszerzeniach.

 • Przekroje poprzeczne
 • Moduł oferuje interaktywną i automatyczną możliwość tworzenia przekrojów poprzecznych i obliczeń objętości (wykopów, nasypów oraz materiałów drogi). Dodatkowe narzędzia umożliwiają łatwe wymiarowanie przekroju, określania pochyleń , rzędnych czy wymiarów poszczególnych elementów.

 • Trajektoria ruchu
 • Oblicza i pokazuje na rysunku ścieżki ruchu pojazdów zarówno dla geometrii poziomej jak i pionowej. Umożliwia w ten sposób sprawdzenie przejezdności projektowanych rond i skrzyżowań, ale również wjazdów do podziemnych parkingów, garaży itp. obiektów. Program umożliwia animację przejazdu pojazdu z wybraną prędkością, umieszczenie wizerunków pojazdu w wybranych miejscach, dodanie do projektu linii ścieżek poszczególnych kół, linii obrysu pojazdu, obszaru, jaki zajmuje pojazd oraz generację raportu kąta skrętu kół przednich. Moduł zawiera bazę danych podstawowych pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy), która może być dowolnie edytowana i rozbudowywana przez użytkownika.

  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Nasi Partnerzy polecają
  Czytaj więcej