Program do obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji oraz kosztorysowania uproszczonego

2008-09-05 12:51

Nowe przepisy spowodowały wiele zmian w sposobie wycen inwestycji. Zmiany te zostały wprowadzone w celu dostosowania sposobu kalkulacji kosztorysowej do wymagań Unii Europejskiej. Najistotniejsza różnica dotyczy sporządzania wycen inwestycji oraz kosztorysów inwestorskich. Obecnie zalecane jest stosowanie metody uproszczonej, opartej na rynkowych cenach jednostkowych.

FOBOS WKI jest programem przeznaczonym do wyliczania wartości kosztorysowej inwestycji oraz tworzenia kosztorysów i wycen metodą uproszczoną.
Przeznaczony jest on głównie dla inwestorów: zarządzających środkami publicznymi oraz korzystających z funduszy pozabudżetowych. Program został zaprojektowany do współpracy z bazą cenową e-BISTYP.
Wprowadzone przepisy spowodowały wiele zmian w sposobie wycen inwestycji. Zmiany te wprowadzone zostały aby dostosować sposób kalkulacji kosztorysowej, do wymagań Unii Europejskiej. Najistotniejsza różnica dotyczy sporządzania wycen inwestycji oraz kosztorysów inwestorskich, obecnie zalecane jest stosowanie metody uproszczonej, opartej na rynkowych cenach jednostkowych. Metoda ta jest powszechnie stosowana w krajach Unii Europejskiej. Obowiązek określania wartości kosztorysowej inwestycji za pomocą wskaźników cenowych w układzie grup kosztów, został nałożony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 133, poz. 1480), nakłada on na inwestora obowiązek dysponowania zaakceptowanym programem inwestycji. Również nowe przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym obligują do obliczania wartości robót budowlanych oraz wartości zamówienia, za pomocą wskaźników cenowych, określanych na podstawie danych rynkowych, oraz powszechnie stosowanych katalogów, cenników lub zawartych wcześniej umów.
Program spełnia wszystkie powyższe wymagania i jest zgodny z obowiązującymi przepisami, dlatego też jest niezastąpionym narzędziem przy wycenie wartości kosztorysowej inwestycji oraz tworzeniu kosztorysów uproszczonych.
Wartość Kosztorysowa Inwestycji budowlanej to planowany łączny koszt inwestycji.

Określa się ją za pomocą wskaźników cenowych w układzie następujących grup kosztów:

 • Grupa 1 - pozyskanie działki budowlanej,
 • Grupa 2 - przygotowanie terenu,
 • Grupa 3 - budowa obiektów podstawowych
 • Grupa 4 - instalacje,
 • Grupa 5 - zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych,
 • Grupa 6 - wyposażenie,
 • Grupa 7 - prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz szkolenia i rozruch.

Aplikacja umożliwia między innymi:

 • obliczanie wartości kosztorysowej inwestycji - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2.10.2001 r.,
 • obliczanie wartości planowanych kosztów robót budowlanych oraz wartości planowanych kosztów prac projektowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r.,
 • automatyczne wprowadzanie grup kosztów dla nowej wyceny,
 • określanie wstępnych parametrów dokumentu (opis, przedmiot i adres inwestycji oraz poziom cen),
 • pobieranie kodów i nazw z Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla strony tytułowej oraz grup kosztów i obiektów,
 • definiowanie wskaźników techniczno-ekonomicznych,
 • dodawanie, wstawianie i usuwanie robót, obiektów i elementów oraz działów i grup kosztów,
 • tworzenie nieograniczonej struktury kosztorysu, dokument może zawierać wiele poziomów np. Grupa - Dział - Pozycja - Podpozycja, pozwala to na szacowanie kosztów nawet dużych inwestycji złożonych z wielu zadań i obiektów,
 • dopisywanie własnych komentarzy na każdym etapie tworzenia kosztorysu,
 • wstawianie ilości dla pozycji jako składowej z ilości wybranych pozycji,
 • ustalanie ceny jednostkowej pozycji jako składowej cen jednostkowych z innych pozycji,
 • definiowanie dowolnej ilości obiektów budowlanych,
 • przypisywanie pozycji do obiektów,
 • użycie mnożników i krotności,
 • wyświetlanie na bieżąco wartości kosztorysu (netto, brutto),
 • ukrywanie zaznaczonych pozycji, pozycje ukryte nie są uwzględniane w obliczeniach i na wydruku, co pozwala na tworzenie różnych wariantów wycen,
 • wybór kroju i wielkość czcionki,
 • program pozwala również na wyliczenie ceny jednostkowej pozycji wskaźnikiem procentowym od innych pozycji WKI.


Rys.1 Widok okna głównego programu

Aplikacja została wyposażona w "nawigator" (umieszczony z lewej strony okna dokumentu), ułatwiający przeglądanie dokumentu i obrazujący przejrzystą strukturę kosztorysu oraz okno zadań, służące do definiowania zadań do wykonania. Użytkownik może wprowadzić dowolną ilość zadań do wykonania oraz określić kto ma je wykonać. Po wykonaniu zadania można je zaznaczyć jako wykonane lub usunąć. Opcja ta jest niezwykle przydatna przy pracy grupowej nad danym dokumentem. Program współpracuje z bazą cenową robót i obiektów BISTYP oraz umożliwia bezpośrednie pobieranie cen z internetowej bazy cenowej e-bistyp.


Rys.2 Okno bazy cenowej e-Bistyp (połączenie z bazą w czasie rzeczywistym on-line lub po ściągnięciu danych z internetu).

Dokumenty można drukować w zależności od typu zestawienia oraz poziomu zagłębienia wydruku.

Program umożliwia drukowanie:

 • zbiorczego zestawienia kosztów
 • zestawienia grup kosztów inwestycji
 • zestawienia obiektów inwestycji
 • zestawienia kosztów obiektu
 • wskaźników techniczno-ekonomicznych
 • strony tytułowej
 • protokołu danych wyjściowych do obliczenia WKI.
 •  


  Rys.3 Przykładowy wydruk Zbiorczego Zestawienia Kosztów.

  Aplikacja jest wyposażona w interfejs z czytelnymi piktogramami. Komunikacja z programem może odbywać się przy użyciu myszy bądź klawiatury (zaawansowani użytkownicy). Obsługa programu jest prosta i nie powinna nastręczać problemów nawet początkującym kosztorysantom.


  Rys.4 Przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na szybką wycenę.

  Producentem programu jest firma MTM Digital s.c.

  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Czytaj więcej