Program dla konstruktorów do doboru łączników balkonowych

2010-07-26 14:30
Program dla konstruktorów do doboru łączników balkonowych Schöck Isokorb
Autor: Schock

Aby ułatwić konstruktorom wybór optymalnych rozwiązań do izolacji termicznej dla budownictwa wielorodzinnego, firma Schöck przygotowała specjalny program obliczeniowy. Za jego pomocą można dobrać odpowiedni rodzaj balkonowych łączników termoizolacyjnych Schöck Isokorb, zapewniających skuteczną izolację cieplną balkonów.

Elementami budynków, które mogą powodować duże straty ciepła są balkony. Mogą one zwiększać zapotrzebowanie obiektu na energię grzewczą aż o 30%. Dlatego obecnie, w nowoczesnym, energooszczędnym budownictwie izoluje się nie tylko ściany czy dachy, ale także balkony. W tym celu żelbetonowe płyty balkonowe oddziela się od budynku warstwą izolacji termicznej. Jej grubości wynosi zwykle od 80 do 120 mm. W takim przypadku przeniesienie wszystkich momentów i sił poprzecznych do budynku następuje za pośrednictwem warstwy izolacyjnej. Ponieważ izolacja musi wytrzymywać duże naprężenia, pochodzące z płyty balkonowej, zapewniając jednocześnie skuteczną ochronę przed utratą ciepła – konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań budowlanych. Jednym z nich jest użycie balkonowego łącznika termoizolacyjnego Schöck Isokorb. Umożliwia on skuteczne, termiczne oddzielenie leżącej na zewnątrz płyty balkonowej od ciepłego wnętrza, przy jednoczesnym zapewnieniu wymogów statycznych balkonu.

Schöck Isokorb występuje w wielu wersjach. Wyboru najlepszej - dla określonego typu balkonu – pomoże dokonać nowy program obliczeniowy firmy Schöck.

Jak działa program obliczeniowy?

Za pomocą bardzo przejrzystego interfejsu użytkownik wprowadza wszystkie wymagane dane oraz wymiary elementów konstrukcyjnych. Moduł FEM, zintegrowany z oprogramowaniem pomiarowym, dokonuje dokładnych obliczeń naprężeń dla różnych typów balkonów. Następnie oprogramowanie filtruje wszystkie możliwe do zastosowania rodzaje łączników Schöck Isokorb i proponuje produkt optymalny dla danego typu balkonu.

Po wyborze określonego rozwiązania program umożliwia wydruk obliczeń, planu ułożenia łączników oraz karty zawierającej graficzne przedstawienie naprężeń. Ponadto, możliwy jest także wydruk listy podsumowującej, zawierającej wszystkie zastosowane w danym projekcie łączniki.

Oprogramowanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów Isokorb, takie jak np. wymagane zbrojenie lub instrukcje montażu. Dla większości łączników Isokorb dostępne są również rysunki CAD w formacie DWG lub DXF.

Program dla konstruktorów do doboru łączników balkonowych Schöck Isokorb
Autor: Schock

Wyniki

Naprężenia oblicza się za pomocą metody elementów skończonych. W wersji pierwszej przyjęto założenie stałej sztywności dla wszystkich Isokorbów.
W późniejszych wersjach możliwe jest również uwzględnienie obszarów o różnej sztywności podparcia. Sztywności wszystkich materiałów Isokorb uwzględnia się, zakładając globalne wartości sprężystości (podatność gięta 10 000 kNm/rad/m lub pionowo 250 000 kN/m/m). Również tutaj planuje się uwzględnienie w późniejszych wersjach sztywności poszczególnych materiałów Isokorb z podziałem na klasy.
W przypadku automatycznego wyboru, oprogramowanie wybiera, zgodnie z istniejącymi warunkami, odpowiednio do tego, czy zastosowanie znajdzie materiał K- lub Q-Korb

Wyszukiwarka produktów

Za pomocą wyszukiwarki produktów możliwe jest znalezienie, całkowicie niezależne od projektu, materiału Isokorb z określonymi właściwościami. W tej zakładce wprowadza się najpierw pożądane właściwości. Jedno kliknięcie powoduje, że program przefiltrowuje wszystkie materiały, które spełniają wyszukiwane warunki. To jest oczywiście znacznie szybsze niż wyszukiwanie w tabelach zawierających informacje techniczne.

Możliwości aktualizacji

Przy każdym starcie oprogramowania następuje sprawdzanie aktualności danych. Użytkownik rozpoznaje ten proces w okienku startowym po tym, że wszystkie wpisy w tabeli aktualizacji znajdują się na zielonym tle. Jeśli tak się nie dzieje, należy użyć przycisku aktualizacji oprogramowania.

Wymagania systemowe oprogramowania

Oprogramowanie jest kompatybilne z każdym systemem operacyjnym Windows.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej