Green Index

2007-05-25 11:32

Wyniki pierwszej edycji studium "Autodesk Green Index" pokazały, że architekci coraz częściej korzystają z elementów i technik ekologicznego projektowania. Coraz bardziej powszechne jest także stosowanie wysoko wydajnych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Od 2000 roku do chwili obecnej wykorzystanie technik ekologicznego projektowania wzrosło o 50 proc., a w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększy się o dalsze 100 proc.

Coraz bardziej powszechne jest także wykorzystanie oprogramowania projektowego, które pozwala przewidzieć i oszacować koszty działania HVAC, zaplanować oświetlenie słoneczne oraz zbiorniki retencyjne na zapasy wody deszczowej.
- W najbliższej przyszłości dostrzeżemy wśród architektów ogromny wzrost wykorzystania strategii ekologicznego projektowania przy planowaniu budynków - powiedział Phil Bernstein, FAIA, LEED AP, wiceprezes Autodesk Building Solutions Division.
- Architekci i projektanci będą musieli posiadać coraz większą wiedzę nt. badań materiałów czy alternatywnych sposobów korzystania z energii, jak również znać narzędzia oprogramowania projektowego, które uwzględnia te nowe praktyki projektowania ekologicznego w modelach informacji o budynkach - dodał.
Wysokowydajne systemy HVAC są obecnie najczęstszym elementem ekologicznego projektowania - ok. 50 proc. ankietowanych architektów zastosowała ten element w ponad połowie swoich projektów w ostatnim roku. 67 proc. uczestników sondażu zastosowało oprogramowanie projektowe, by zoptymalizować oświetlenie słoneczne, zaś 64 proc. - wprowadziło do projektu zbiorniki retencyjne.
W tym samym okresie ponad połowa pytanych architektów wykorzystała oprogramowanie projektowe do oszacowania kosztów funkcjonowania HVAC, zaś jedna trzecia z nich korzystała z tego oprogramowania przy ponad połowie swoich projektów.


Wśród innych elementów i praktyk istotnych dla ekologicznych budynków wymieniano także:

  • urządzenia monitorujące oświetlenie, ogrzewanie i chłodzenie;
  • ocenę materiałów budowlanych pod kątem najlepszego wykorzystania energii i najmniejszego wpływu na środowisko naturalne;
  • użycie oprogramowania projektowego do modeli energetycznych (analiz wyjściowych);
  • użycie odzyskanych, odnowionych i wtórnych materiałow budowlanych;
  • optymalizację oświetlenia słonecznego wnętrz, a nadto oszacowanie trwałości materiałów budowlanych i ich oddziaływania na środowisko naturalne.


Ankieta obejmowała wykorzystywanie 16 praktyk w oparciu o standardy LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), opracowane przez amerykański Green Building Council.

W najbliższych pięciu latach ma także nastąpić znaczący wzrost wykorzystania rozwiązań, które dziś nie są jeszcze powszechne - takich jak zielone dachy (o ponad 200 proc.) czy instalacja systemów energii odnawialnej (o 167 proc.).


Ankietowani architekci zamierzają w ciągu pięciu lat wyraźnie zwiększyć wykorzystanie oprogramowania projektowego, aby:

  • określić ilość materiału oraz opracować harmonogramy tak, by zapobiec marnotrawstwu podczas budowy (wzrost o 150 proc.),
  • przewidzieć i oszacować oświetlenie słoneczne (wzrost o 150 proc.),
  • przewidzieć i oszacować ogrzewanie słoneczne (wzrost o 125 proc.),
  • ocenić i sprawdzić alternatywne materiały budowlane w celu optymalizacji wykorzystania energii i wpływu na środowisko naturalne (wzrost o 100 proc.),
  • opracować modele energetyczne/analizy wyjściowe (wzrost o 90 proc.).

Dla 52 proc. badanych architektów największą przeszkodą w szerszym stosowaniu praktyk i procesów ekologicznego projektowania są związane z nimi koszty, natomiast dla jednej trzeciej respondentów - niewystarczająca wiedza ekologiczna klientów. 
Uczestnicy studium sądzą, że impulsem dla stosowania ekologicznych inicjatyw będą rosnące koszty ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia. W efekcie klienci zaczną domagać się wydajnych, odnawialnych źródeł energii. W opinii respondentów, podobny wpływ mieć będą interwencje rządu, zarówno w postaci regulacji urzędowych jak i zachęt. 64 proc. ankietowanych architektów, zajmujących się projektowaniem obiektów komercyjnych, uważa, iż żadanie klienta ma największy wpływ na zastosowanie lub brak inicjatyw ekologicznych w projekcie. Zdaniem 85 proc. architektów projektujących domy jednorodzinne, rosnące koszty energii mają największe znaczenie dla wprowadzania praktyk ekologicznego projektowania, natomiast według 81 proc. architektów realizujących projekty dla instytucji publicznych - w tej kwestii liczą się zarówno wymogi urzędowe, jak i życzenia klienta.

Metodologia
Badanie zrealizowano w październiku 2005 r. za pomocą ankiety internetowej wśród architektów pracujących w Stanach Zjednoczonych. 54 proc. respondentów zajmuje się projektowaniem obiektów komercyjnych. Pozostali specjalizują się w budownictwie jednorodzinnym (24 proc.), obiektach publicznych (19 proc.) i przemysłowych (4 proc.). 57 proc. uczestników sondażu wykonuje zawód architekta od przynajmniej dziesięciu lat. 70 proc. ankietowanych przeszło szkolenie nt. ekologicznych budynków lub nadal się dokształca. Pełny raport z badania jest dostępny na stronach firmy Autodesk.
Projekt objął aktywnych zawodowo architektów i dotyczył posługiwania się przez nich szesnastoma praktykami i elementami ekologicznego projektowania w okresie pięciu lat oraz 12 miesięcy poprzedzających badanie, oraz przewidywanego wykorzystania tych praktyk w nadchodzących pięciu latach.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej